Cesta Ostromeče

/The Sharp Sword Way/

 

Terapie, kurzy a inspirační setkání PJS

 

Cesta Ostromeče je oficiální název pro mé terapeutické a lektorské aktivity. ké přehradě, kde byl v minulosti středověký hrad Ostromeč Zřícenina hradu Ostromeč

Má životní cesta mne nedávno opět přivedla do oblasti Středních Čech, do Nahorub. Jde o velmi silná a harmonická místo v zatím poměrně málo narušené české krajině.

Celá desetiletí zde, na Hořovické chatě v Cholíně, probíhaly kurzy regresní psychoterapie pod vedením mého učitele Ing. Andreje Dragomireckého Ing. Andrej Dragomirecký kurzy HAP.

V letech 2017 – 2019 jsem zde (s jeho pověřením a občasnou supervizí) kurzy HAP lektorsky vedl. S mým novými kurzy bylo třeba se vydat novou cestou k novým místům a harmonii…

 

O čem jsou terapie a kurzy Ostromeče?

V rámci terapií a kurzů jde o maximálně přímou terapeutickou a inspirační cestu a metodu Cesta ostrého meče /Sharp Sword Way/.

Řada jiných terapeutických škol a metod si volí své pozvolné a klikatější cestičky pomoci a rozvoje pro své zájemce.

Sám za sebe jsem byl vždy vnitřně veden k přímosti a přiměřeně rychlému sledu kroků, které vedou rychle k úspěchu a zisku pro klienta. Je to terapeutická cesta, na které je mým úkolem být dobrým a spolehlivým průvodcem. Pod jeho, silně na výsledek zaměřeným vedením, klient rychle zamíří do ohniska svého problému a zdolá jej. Úspěch tu leží doslova “na ostří” klientova rozhodnutí TNOUT mečem osobního pochopení, uvolnění a poznání do proměny svého postoje a nového vykročení.  Poté v něm samém může bezprostředně zavládnout radost, realizovat se jeho skvělý potenciál a obnovená plnost životních sil.

Důležitým bodem mých terapií a kurzů (našich setkání) je právě MÍSTO SETÁNÍ (viz v menu), a společné naladění se na kus práce i radosti, kterou má přinést. Proto jsem hledal pro naše setkávání krajinu, která přispívá svým živlovým nastavením k regeneraci, k obnově životních sil a tedy k naší vitalitě. Díky vitalitě pak přirozeně dosahujeme i žádoucí nastavení plné imunity a ochrany.

Právě krajina kolem Hrazan, Nahorub a ostrohu Ostromeče takovou pokojnou a harmonizaci a uvolnění poskytuje.

 

Cesty terapií a kurzů Ostromeče nabízejí několik stezek:

 

1. REGRESKA – přímá cesta ke zdolání a vyřešení obtíží a problémů v minulosti klienta. Tímto směrem jde Cesta a metoda regresní terapie HAP.

Na těchto kurzech se budeme věnovat metodě bdělé regresní terapie HAP jak v teorii, tak zejména v praxi. Speciální pozornost bude věnována tomu, jak funguje lidská psychika, jak se zbavit starých obtíží, traumat a zejména strachů. Důležitým bodem bude cesta transformace přístupu ke strachu a roli oběti – a nalezení postoje tvůrce vlastního života.

 

2. ŽIVLOVKA – Živlová inspirace a harmonizace je naopak určena těm, kdo si přeji lépe se prožitkově poznat na bázi pěti živlů a práce s nimi v každodenním životě. Zde je ukryta naše životní síla i cit, porozumění i kreativita přináší radost ze života – Cesta živlové harmonizace.

Hlavní náplní kurzu bude teorie a praxe “práce s elementy a živly” v krajině kolem Hrazan, obnovení napojení na krajinu v její živlové pestrosti. Budeme využívat práce se živly ke kreativním a meditačně prohlubujícím aktivitám (pohyb, tvůrčí psaní, kresba). Sestavíme si vlastní harmonizační nákres harmonizace elementů ve svém životě. Dále se budeme věnovat harmonii živlových nastavení mezi partnery a ve vztahu rodičů a dětí.

3. INSPIRAČKA – přímé vykročení a odstartování ze “slepých uliček a bodů zatuhnutí”. Týká se nového startu a ihned i praktických kroků realizace osobní změny. Změna postoje a tím i rozvinutí novým úspěšným směrem. Tímto směrem míří terapie a kurzy Cesta hlubinně inspirační terapie, a osy seberozvoje a jejich aplikace. Tato cesta tne ke kořenům toho, proč stagnujeme a nerozvíjíme se tak, jak bychom si přáli.

Součástí kurzu bude teorie a praxe Hlubinné inspirační terapie v praktickém životě. Ukážeme jak se postupně z pasivního postoje přechází k postoji a tvorbě nastavení člověka inspirovaného a inspirujícího. Důležitým bodem bude praktická stránka příkladů, jak pracovat s osami transformace a seberozvoje (viz 5 os transformace).

4. PROGRESKA – její náplní je zdravé vykročení, neboli vědomé tvoření a konání vlastní budoucnosti. Zároveň je ale třeba se vyvarovat “lpění na budoucnosti” a nepodlehnout určitým astrálním svodům v oblasti závislosti, pýchy a nepropojenosti našich úmyslů s celkem, se Zdrojem života. Cesta progresní terapie poukazuje především na to, jak změnit rizika našeho svévolného )luciferského) prosazování se, a namísto toho volit spolupráci v rozmanitosti spolupráce na celku života.

 

5. CELOSTKA – přímá cesta seberozvoje v celistvé rovnováze těla, psychiky, duše a Ducha. Tato linie nepěstuje ezoteriku v žádném smyslu, je naopak přirozeně pozemsko-duchovní spiritualitou. Pracuje se v ní cestou čisté duchovní inspirace a propojení s Bohem (a nebeským královstvím) na principech exteriorizace (viz heslo a odkaz zde), ale zároveň ukotvení v čistě pozemských výzvách života. Klíčové je zde znovunastolení rovnováhy mezi svobodou vůle (nikoli ale svévolí) a citovostí k sobě, světu, Bohu – Cesta celistvé harmonizace.

Celostka je kurz zaměřený zejména na teorii a praxi vnitřní i vnější harmonizace. Týká se jak našeho zdravého uzemnění, práce s harmonizací toku životní síly (odstranění bloků), práce se srdeční čakrou a také propojení k nebeskému Zdroji.

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)