Náčrt civilizací naší galaxie

  

Polarizace civilizací 3D 4D

© Mgr. Pavel Sobek, 2014       Veškerá práva k mapě a textu vyhrazena
Náčrt je zatím pouze schematický. Je v něm zachycena polarizace “pozitivních” (podporujících, ale nezasahujících) a “negativních”  (manipulujících a experimentujících) civilizací a vlivů směrem k Zemi.
Kdokoliv se pokouší na úrovni 3D uvolnit se ve snovém či meditačním stavu, otevírá si oblasti 4D astrální a případně i vyšší (oblasti duchovního sjednocení).
Nad úrovni prostupu ze 4D do 5D se nacházejí se Zemí spolupracující “duchovní města”, která lze v meditačním stavu navštívit (na úrovni duše) a která velmi pomáhají rozvoji poznání, moudrosti a lásky. Zejména pak v oblasti uzdravování z našich traumat a nemocí. Oblast Plejád a Andromedy má svůj přesah z 4D do 5D oblasti. Andromeda spadá do oblasti naší galaxie jen částečným vlivem.
Do oblasti 5D nelze vstupovat se silnými egoistickými postoji – neb ego je prostoupeno vyčleňováním, oddělováním, zkrátka dualitou.
Většina pozitivních civilizací v nákresu se původně vydělila v prizmatu pra-mateřské humanoidní civilizace Lyry – včetně vedle ležící Vegy. Zásahem (nehumanoidní rasy) Alfa Drakonic byla řada planet Sírius, Orion ad. podmaněna reptiliány a sauroidy z jiných oblastí vesmíru.

Galaktická mapa

© Mgr. Pavel Sobek, 2014  Veškerá práva k mapě a textu vyhrazena

 

Po určitých zkušenostech v rámci komunikace na úrovni duše (v rámci regresní psychoterapie, ale nejen v ní) jsem si dal tu práci se základním nákresem vztahů a aspektů civilizací galaktického prostoru (tzv. galaktické rodiny planet).

Jedná se určitou mandalu (či sféru), kde jsou jednotlivé civilizace a oblasti galaktické rodiny planet Sluneční soustavy spojeny s určitými jejich základními charakteristikami.

Aspekt zemitý reprezentuje Země, aspekt ohně Orion, aspekt vody Sírius (A i B), aspekt vzduchu Plejády a aspekt prostoru Arkturus.

Země, Orion, Sírius a Plejády mají různé zhmotnění (úroveň hustoty), v rámci nichž se mohou projevovat a uvědomovat. Pro Zemi je zatím charakteristická úroveň 3D (s většinou nezvědomělým přesahem do 4D astrálu). Pro Orion, Sírius platí většinou aspekt astrálních rovin 4D (mohou ale dočasně působit v oblasti 3D). Plejády se pohybují především v úrovni vyšších stupnic 4D (s možností působit i do 3D), ale jejich působení vstupuje již do 5D úrovně “duchovní sjednocenosti (ne-polarizace). Arkturus (Arkturiáni) má aspekt prostorový a éterický, pohybuje se ve všech úrovních volně a nezávisle – aspekt formy se zde může libovolně upravovat dle kolektivního či individuálního vědomí Arkturiánů. Jsou jakýmsi pomyslným středem mandaly. Mohou působit a působí často jako průvodci světem astrálním (4D) a přivádějí vědomí (duši) dostatečně vyspělou do úrovní 5D a výše. Někdy se o nich hovoří jako o strážcích a průvodcích v “koridoru ke Světlu” pro duše zemřelých.

Osa, která je v nákresu naznačena, ukazuje směrem vzhůru “vzestup” a odhmotňování, směrem dolů pak sestup do hmoty a hrubé tělesnosti 3D.

Základní charakteristika energetické výživy:

ZEMĚ – výživa hmotná, zdroje “zemní” (ropa) nebo štěpením hmotných částic.

ORION – výživa energetickým jiskřením a “predátorstvím” (výboj, konflikt, exploze energie).

SÍRIUS – výživa “informačním tokem”, transformací – úloha experimentů, zejména genetických.

PLEJÁDY – výživa na bázi “harmonického procesu dechu”, krouživých a spirálovitých pohybů – práce s jemnou pránickou úrovní.

ARKTURUS  – plná nezávislost na “hmotě” a formě, možnosti přizpůsobit si je dle potřeby. Schopnost vytvářet celá “duchovní města” v prostoru vyšších úrovní hustoty. Výživa – pránická.

Pokud jde o úrovně hustoty nižší (oblast 2D živlových, elementárních bytostí), tam jsou v podobné mandale uspořádány: živlové bytosti zemské povahy – pygmejové (gnómové); živlové bytosti ohně – salamandři; živlové bytosti vodní – nymfy (undiny, nágové); živlové bytosti vzdušné – sylfové (sylvestres).

Poznámka k mapám a textům: 
Prosím čtenáře, aby brali ohled na na autorizaci těchto údajů a mapy, jež jsem sestavil. Jde o prozatímní náčrt, který bude průběžně doplňován. Mapu jsem se sestavil na základě osobních (duchovních) zkušeností.
Děkuji za pochopení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)