Astrální světy

Kronika Akáša a channeling s “pseudo-akášou”

jemnohmota

Snad je poněkud odvážné, pouštět se do takto komplexního tématu, ale přijde mi jako dobré, vyjasnit některé domněnky.

V dnešní době je především v rámci ezoteriky velmi žádaným tématem, získávat informace “z Akáši” pro různé populární ezotericko věštecké kurzy, všelijaké “psychické” rady ohledně karmy jedinců, pro nevšední astrální výlety atd. Existuje řada titulů, kde se i vědci pokoušejí spojit moderní náhledy kvantové fyziky (i “kvantové spirituality”!), a zacílit je “k Akáše”. O Kronice Akáša se hovoří jako o “živé kronice zázamů všech činů, situací,  osob i celých národů”, kde je vše soustředěno v aspektech minulého, současného i budoucího”. Akáša je pro  jedny jakési “zvláštní informační pole”, pro druhé něco jako “astrální knihovna” či “poradna” v nějrůznějších tematech a situacích. 

O Kronice Akáša psali například Madame Blavatská, Rudolf Steiner, Edgar Cayce, Ervin Laszlo ad. Pokud jde o Madame Blavatskou (Tajná věda ad. spisy), Rudolfa Steinera (Z kroniky Akáša ad.) a četných záznamů Edgara Cayce, stojí jistě za to se zajímat o jejich výzkumy a zjištění, neboť se jejich informace jeví velmi komplexně, soustředěně a nemají onu příslovečnou “astrální” nekonkrétnost a rozporuplnost.

Při současném trendu mezi různými ezoterickými “věštci”, “zřeci-ršiji” a “informátory” mi přijde jako zásadní vyjasnit ty nejhrubší omyly. Píšu o nich jako člověk, který se dostal k situaci nabídky možnosti se v Kronice Akáša orientovat. Zatím jsem této možnosti vědomě nevyužil, nectím se na to připraven. Nicméně jeden z duchovních průvodců, kterého považuji za prověřeného a spolehlivého, mi na některé otázky ohledně Kroniky Akáša dal přímé (nikoli chanellingové!) odpovědi. Berte to tedy prosím jako příspěvek spíše průzkumový.

Předně: pokud jde o Kroniku Akáša, ta je skutečností. Nenalézá se ani v žádném “hmotném poli”, ani v astrálních (dualitních) úrovních. Pro vstup do této “Eterné strukturace” je zcela nezbytné mít naprosto čistý (nikoli egem podnícený, zvědavý!) záměr. Ostatně ani nějaká ambice nebo domýšlivost do tohoto “prostoru” člověka nepustí.

Dále by se daly zmínit vypěstované a jasně ovládnuté schopnosti jasného ducha, jasné mysli, jasnovidnosti ve spojení s určitou ryzostí charakteru, určité uměřenosti a trpělivosti atd. K tomu je třeba mít určitého andělského průvodce, který dotyčnému podá delší vyškolení, protože se nenacházíme v nějaké obyčejné knihovně, kde se stačí jen tak přehrabovat podle písmen. Z mé zkušenosti to nikdy není tak, že si prostě “vejdete do Akáše a něco si od tam informačně stáhnete”. Opět je třeba zdůraznit, že tam musíte být pozváni, musí vám to být nabídnuto, a to nikoli z vašeho soukromého důvodu, ale pokud je vhodné, přínosné a dobré pro Celek, pro určitý altruistcký záměr, aby jste dostali šanci druhým něčím prospět. Jsme zde především služebníky, nikoli “médii”.

Jak jsem se již zmínil, ego a jeho “zájmy” nemají v Akáša kronice co pohledávat. Je to podobné, jako se vstupem nad astrální světy, do Božího království Sjednocenosti. Pokud jsme živeni rozpory a subjektivními zájmy bez přesahu, co a jak budeme v takovém stavu schopni “sjednoceně pochopit a přijmout”? Navíc každé “výsostné Poznání” přináší předpokládá nebývalou kázeň a odpovědnost za to, co si odnášíte. 

Značně jinou situací je to, s čím pracuje řada dnešních ezoteriků, totiž s “pseudo-akášou”, s jakýmisi astrálními poli informací, které mohou nést část pravdivosti (z různých úhlů náhledu), a částečně vás mohou držet v labyrintu matení a iluzí. Ano, zde může dotyčný “zvědavec” plně rozvinout své subjektivní zájmy: Něco významného se dozvědět, Něco fantastického si “načíst” nebo “chanellingově” stáhnout – pro sebe, klienta, kurzistu, pro senzace chtivého žurnalistu atd. 

Pokud bychom měli nazývat věci odborně správně, pak setkání se skutečnou Kronikou Akáša předpokládá tzv. sluneční, přímou mediumitu, tedy schopnost lidského ducha se díky získaným kvalitám a ctnostem orientovat, a poznávat v duchovně vysokém stavu ve velmi specifickém teritoriu.

Naopak práce s “pseudo-akášou” je prací v astrálních úrovních, jejím předpokladem je hlavně “astrální cítivost” v oblasti tzv. měsíční mediumity, tedy nepřímé duchovní práce, práce se “stahováním různých informací a obrazů” podobně, jako by jste se otáčeli k různými typům prostorových zrcadlel, naslouchali různým astrálním entitám, které poskytují “své”, někdy velmi rozdílné informace. 

Výsledek práce v Kronice Akáša (to říkám jen jako můj vlastní předpoklad z výše uvedeného, mohu se mýlit) je práce s pochopením Principů v různých situacích a událostech. Její přínos není žádnou chloubou jejího návštěvníka, žádnou senzací, žádným “žádoucím odhalením”. 

Výsledek práce v astrální “pseudo-akáše” není pochopením Princpů, ale jen “různých způsobů”, jak se na některé situace a události minulosti, současnosti či třeba i (možné) budoucnosti zadívat. Jde o bohatost způsobů, na úkor pochopení principů. Informace mohou být k dotyčnému “zvědavci” odráženy jakoby z prostorových zrcadel astrálních světů, mohou jím mentálně téci, napíchnuty na určité “vize” někoho jiného v astrálním napojení. Mohou být “kanálově sváděny” (chanellovány) od různých entit, nebo jejich “informačních polí”. 

Celý tento příspěvek prosím berte jako průzkumný. Netvrdím za sebe, že vím, neb jsem skutečně vědomě v oblasti Kroniky Akáša nebyl. Nepovažuji se za více, než za průzkumníka a neláká mě vcházet nikam, kde nejsem zván, kde zatím principiálně nechápu a nemohu tedy prospět. Naopak mám určité zkušenosti se “pseudo-akášou”, a to jak sám, tak u některých klientů a kolegů. 

Snad toto malé nahlédnutí a mapování bude někomu k užitku a sníží se pole lidské zmatenosti, nevědomosti a domýšlivosti. 

Krásné dny přeji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)