Astrální světy

Astrální vazby k oblasti Orionu

Jedna z možností, jak si doslova „ vypěstovat“ kontakt a vazbu s oblastí Orionu je i v přáních a požádáních pomoci. Pokud nejsme, například ve stavu obav, smutku, pocitů oddělenosti schopni překlenout a prozářit své přání až do vyšších dimenzí Jednoty, může pro jedince být lákavější a snazší nabídka ze světů astrálních. Zvláště pokud si v dané situaci zoufáme, neorientujeme se KAM žádáme, lehce si vytvoříme kontakt a vazbu. Třebas do oblasti Orionu. Na naše požádání duše přijde reakce a nabídka. Takto vznikají dohody a smlouvy o vzájemné prospěšnosti.

Často se jako Pozemšťané díváme v úrovni astrálních vlivů (např. skrze témata v oblasti exopolitiky – únosy lidí, implantáty a čipy atd.) na oblast Orionu jako na oblast „negativních agresivních motivací“. Spojujeme si ji s únosy, ohnivě motivovanými akcemi a výboji typu válek, podněcování konfliktů a manipulací. Málokdo se ale dívá na hlubší význam těchto charakteristik. Stejně jako zánět či bolest v těle je pouze reakcí na nepřijatou a nevšímavě odmítanou výzvu – přeroste vše postupně skrze nárůst NAPĚTÍ do větších problémů, které se pak musí řešit ve větším „konfliktu“. Ideální by bylo obejít se bez střetů a ataků, ale to by předpokládalo plně uvědomovanou duši, která si OKAMŽITĚ (tedy ve chvíli kdy se projeví „výzva něco udělat, pochopit) všímá, je bděle přítomná a věci ihned řeší – mírní.

Pro mnoho z nás je ale jaksi snazší, lehčí a pohodlnější obrátit se, když nám není dobře, o „pomoc“ tam, odkud přijde rychle, bez nutnosti se sami změnit, sami se na věc podívat a hned k ní vyhledat řešení. Volíme si snazší řešení “upsat se třeba i čertu”, když nám v dané situaci pomůže, než se dát do boje se svým egem, pracovat na sobě – a docílit nakonec nebeské celosti a čistoty. 

U klienta regresní psychoterapie, kterého zde uvádím jako příklad, šlo o stav, kdy v dětství v pocitech vyděšenosti z nefunkčnosti mezilidských vztahů v rodině, oddělenosti zejména přístupu matky, která nebyla schopna citlivosti a pochopení, přišlo zoufalé obracení se nahoru do horních světů o pomoc. Výzva zřejmě (i díky rodinným tendencím ženské linie k Orionu) doputovala také tam. A vytvořila nabídku obracet se a cestovat na úrovni duše astrálně díky „technickým prostředkem astrálu“ vytvořeným Orionskými. Právě tato situace se nyní ukázala být výzvou, kdy je třeba už tyto dnes již zbytečné vazby odetnout.

Možnost jak to oboustranně- mezi klientem a Orionskými – poklidně ony provázání ukončitm, nám byla otevřena díky neutrální a vyšší dimenzní úrovni prostoru Galaktické Rady.

Ten, kdo již plní vnitřní inspiraci a stav směrem do světa plně duchovně sjednoceného nepotřebuje již výpomocí nižších astrálních světů. Naopak, tyto jeho vazby mu často mohou překážet ve vymanění se z cizích vlivů.

Abychom ale Orionu nekřivdili – jejich nastavení je prostě jiné než naše, pozemské. Zvláště pak v oblasti emočních reakcí a podléhání principům strachu. Bylo nám jimi argumentováno, že velká řada stížností v oblasti únosů ze Země od Orionských si nestojí v jejich pojetí tak, jak my se na to díváme. Dlouhou dobu nám bylo záhadou, jak je možné, že proti některým únosům ať už bytostmi z oblasti Orionu, Síria a dalších civilizací Galaktická Rada okamžitě nezasáhne. Nyní jsme snad u jednoho z možných úhlů pohledu. 

Pokud duše (nejhlubší vědomá složka bytosti)neřeší své „životní výzvy“, upadá do hlubších a hlubších emocí například strachu a vyděšenosti – přivolává si zákonitě opačný pól. A tím jsou například hyperaktivní a až ohnivě aktivitou jiskřící Orionští. Jakoby tu fungovaly nějaké “kosmické vyvažování” pro rovnováhu aktivity a pasivity, potlačení a ataku. Extrémní pasivita a do sebe zabředlost přiválá nejdříve ty bytosti, které sami vyjadřují opak: sílu, energii, rozhodnost, ale také útočnost a dravost. Podobně si každá do sebe ponořená oběť hledá svého „násilníka“ jako protipól ve svém vlastním vnitřním neukotvení a rozdvojení.  Upadá-li do pocitů oddělenosti a psychického pocitu věznění a samoty – rozehrává se také celý řetězec psychických a následně i fyzických problémů, naplněných vnitřním napětím. V těchto „trablech“ si pak hledá často tu nejsnazší „pomoc“. Kde je energie málo a hodně uzavřenosti, tak si žádá energii, byť by to byla energie ataku, konfliktu. Pokud je jí pomoženo od strachu a obav oblastí Orionu, je to vždy „něco za něco“. A cena může být pro pozemského žadatele někdy velmi vysoká – omezení svobody jeho duše různými dohodami, včetně těch o manipulaci jeho tělem, experimentování s některými úrovněmi jeho bytí, ano, i jistý druh únosů.

Řada jedinců si tyto „vazby“ volí díky neuvědomělé situaci sebe sama. Je to svého druhu nechuť na sobě v dané oblasti pracovat, strach, že jsme příliš slabí, bezmocní a oddělení. Všechny tyto „návyky a projevy“ pak blokují možnosti žádat otevřeně a čistě do dimenzí Sjednocení. Tam již nelze dělat „nečisté dohody a úmluvy“, které brání v něčem duši, nelze tam zavazovat někoho k něčemu, co by jej posléze znevýhodňovalo.

Oblast Orionu tedy něco nabízí a záleží vždy na jedinci, na jeho duši, zda danou nabídku (byť ne zcela uvědoměle) přijme. Proti volbě duše těžko lze něco namítat. Proto je také velmi těžké danému jedinci vysvětlit (pokud nechce pochopit, jedná-li návykově), že by bylo dobré se od daných vazeb a dohod oprostit. Ale známe trochu situaci na Zemi – pořád je zde velká část lidí, kteří za příslib hromady peněz, výhod a moci „přislíbí duši i čertu“, jak se říká. A tak platí ono rčení: Každý svého štěstí či neštěstí strůjce.

Za sebe volím – a také klientům, kteří mají o to zájem  doporučuji – při výzvách, které k nám přicházejí IHNED se na ně podívat, řešit je a ty „omezující a zavádějící“ rozpoznávat, pochopit a uvolnit. Každá duše může požádat o to, aby byla určitá stará vazba, kontakt, otisk, návyk, dohoda – odstraněny, zrušeny. Ale je k tomu třeba také odvahy podívat se, na čem u nás samých taková dohoda a vazba vyrostla. My sami jsme svými cestami přirozenosti jdoucí ke Světlu anebo do pozemského či astrálního bloudění.

 Bush a orion

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)