Tematické články

Od regresní terapie k rozvoji ducha (HAP a Pneumatotherapie)

TERAPEUTICKÝ MOST

Na níže vloženém obrázku je zobrazena určitá terapeutická cesta, vyjadřující vztah metod a jednotlivých fázích praktického seberozvoje skrze terapeutickou práci na sobě.

1 krok

Začínám v ní diagnostikou a spolu s klientem se snažíme přesně pojmenovat zátěž, trauma, nemoc, engram (paměťový záznam bolestné události), které ho trápí. Kromě možností metody regresní psychoterapie HAP (více zde: Regresní terapie HAP ), se nabízí možnost diagnostiky stavu průchodnosti (a výzev) v oblasti čakrového systému Čakry, a pohled duchovědný na vzájemný vztah a působení v úrovni fyzického, éterného, astrálního těla a vědomé já ( Vývoj člověka a jemná těla duše ).

2 krok

Jakmile je jasná diagnostika stavu klienta, můžeme pokračovat nejvhodnější metodou. Například pro jednoho člověka bude ležet jeho “zátěž” v čakrovém systému na určité úrovni, a bude před ním jako výzva. Bude mít podobu určité bolesti, psychického stavu (např. strach) nebo omezujícího vlivu (např. působení cizí duše). Jednou z nejúčinnějších metod je práce regresní psychoterapie HAP Andreje Dragomireckého, která kompletně řeší a uvolňuje příčiny těchto zátěží (engramy, postuláty, cizí vliv).  V druhém kroku tedy aplikuji metodu HAP 1 (řešení engramů, postulátů) a případně HAP 2 (cizí vliv, přivtělená duše a další). Více o možnostech krátkodobé a delší intenzivní terapie najdete zde:  Terapeutické služby.

Výsledkem této práce by měla být kompletní abreakce (odreagování problému v jeho kořenech), tady katarze. To v praxi znamená, že se už daný problém nebude vracet. Dané “téma” (třeba strach ze smrti) se řeší ve třech řetězcích, kdy jsme my něco utrpěli (oběť), kdy jsme něco zavinili (viník), nebo byli svědkem silného zásahu danou událostí.   Více z praktického hlediska naleznete zde: Seznámení s metodou HAP .

3 krok

Další krokem seberozvoje může být praktické a hluboké osvojení si metody HAP. Může ji využít každý, kdo má o tuto metodu praktický zájem buď z hlediska svého rozvoje, anebo by se rád postupně zabýval terapií HAP profesionálně jakou auditor (terapeut). K tomu mu může pomoci série kurzů HAP základní a pokročilého stupně. Kompletní informace ke kurzům HAPa možnostech je absolvovat naleznete zde: Kurzy HAP 1, 2 . V kurzech HAP 1 je důraz na pochopení teorie a schopnost umět zpracovávat engramické stavy a postuláty. V HAP 2 pak práce na úrovni ducha s cizími vlivy (např. přivtělení duše, práce na dálku, magická působení typu prokletí a další).  Výsledkem by měla být schopnost začít pracovat jako auditor jak na sobě, tak pro druhé.

4 krok

Řada lidí se domnívá, že tady vlastně terapeutická práce vrcholí. Podle mé praktické zkušenosti se právě zde otevírá určitý terapeutický most mezi metodami a praxí HAP a cestou péče, rozvoje a průvodcovství lidského ducha (pneumatotherapie). Více o něm zde:  Terapeutický most

V pneumatotherapii jde již přímo o cestu dopředu (nikoli o regresi), v oblasti poznání Principů (v úrovni ducha a vyšších světech), ale především o práci na poznání rozdílů působení “témat ega”, jakými jsou obecně řečeno lidské nectnosti (pýcha, žárlivost, svár, hněv, nezvědomělá tupost, lačná připoutanost a další). Na této cestě se postupně posouváme (díky práci a péči v úrovni ducha) od nectností ke ctnostem. To se obráží na pročištění našeho hlubinného charakteru (ducha) a má nedozírný pozitivní význam pro další vývoj, naše inkarnace a trvalé možnosti být ve stavu Sjednocení. Více o principech, cestě od nectností ke ctnostem, a pročištění charakteru naleznete zde: Pneumatotherapie . V tomto kroku se může klient obrátit právě ve výše zmíněných tématech na pneumato therapeuta a s ním společně na svém rozvoji ducha pracovat. Součástí témat může být také práce na úrovni ducha ve vyšších světech  duchovních městech (o nich více zde: Duchovní města a vyšší světy

5 krok

V pátém kroku je možnost (poté, co jsme zpracovali základní rovinu zátěží (engramů) a také již pracujeme s hlubší rovinou charakteru lidského ducha, projít kompletním kurzem Pneumatotherapie (PNTh) s možností věnovat se i profesionálně této metodě rozvoje a péče o lidského ducha jakožto pneumato therapeuti. Součástí je jasné rozpoznávání duchovních bytostí, entit a s tím souvisejících výzev u sebe a u klientů. Jednou z rozlišujících metod je praktické pochopení a aplikace “sluneční jasnovidnosti” oproti “měsíční mediumitě”, která více jen astrálně yrcadlí, než přesně rozeznává. Více o nich zde: Sluneční jasnovidnost a měsíční mediumita  V kurzech PNTh se také budeme častěji setkávat s možnostmi spolupráce s duchovní městy (termín Paula Twitchella) a exteriorizací. O možnostech absolvovat kurz PNTh naleznete zde: Kurz pneumatotherapie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)