Regresní terapie HAP jako metoda seberozvoje

Obr. David Newbatt – Parzivalovo setkání s Králem Rybářem

Hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP) je po tři desítky let ověřenou hlubinnou terapeutickou metodou Ing. Andreje Dragomireckého. Řada lidí se dnes setkává již s celou škálou terapeutických a léčebných metod na bázi regresní terapie.

Obecně víme, že dobře metodicky a profesionálně zvládnutá regresní terapie, nás zbaví často vleklých nemocí, traumat, negativních vlivů. Málo se ale bere jako její další důsledek, že je to metoda, která díky důkladnému zpracování minulostních oslabení poskytuje posílení pro budoucnost ve smyslu lepšího a šťastnější rovržení života a také případně dalších vtělení.

Je metoda, která nejen “uzavírá staré bolesti rány” trvale, ale také startuje a inspiruje do nových možností progrese. Není tedy nějakým cílem jen se zdlouha nořit do minulostních událostí, ale pomocí zpracováním hlavních “komplikací” z dřívějška, dát možnost otevírat radostněji věci budoucí.

V tom se bezprostředně provazuje s INSPIRAČNÍ HLUBINNOU TERAPIÍ (IHT), která pracuje s celostním hlubinným pohledem na člověka a na jeho současně-budoucí plné uzdravení. Pracuje tedy s člověkem jako s plnou celistvou duchovně pozemskou bytostí, a v jeho úrovních tělesna, psychiky, duše a ducha. 

K tomu cítím jako vhodné říci, že z dosavadních zkušeností vyplývá, že pokud bychom založili Inspirační hlubinnou terapii (INT) pouze na tělesně-psychické harmonizaci, a k tomu připojili pouze rozvoj v úrovni duše, která má za hlavní aspekt cítivost a harmonizaci životních sil, uděláme sice velký krok ke zlepšení, ale skutečné celistvosti nedosáhneme.

Bez úrovně lidského ducha se totiž dostáváme maximálně do ladění se přes astrální úroveň, která je stále ještě v dualitních konfliktech. Lidově řečeno: nemá střed, nemá zastřešení trvalé. Pouze pevnou vertikální osou života mezi duchem – duší – psychikou a tělem, tedy vedenou od Jednoty (Zdroje) přes astrální úrovně až na úroveň pozemsky energetickou i hmotnou můžeme být skutečně “opřeni” a rozzáření v srdečním středu jako celistvé bytosti.

V tom nám může např. astrolologie, snová práce, nebo třeba magické inciace a přírodní či jiné uctívání cyklů pomocí jen velmi relativně. Jako lidstvo jsme již prošli archaickou, mýtickou, cítivou i racionalizující epochou, a pokud budeme do těchto nám vlastních “minulých návyků” upadat, není příliše šancí se do integrální a celistvé budoucnosti sjednotit.

Regresní terapie HAP tak zakládá podmínky pro takové odlehčení a upevnění v stavu bez traumatizace, které můžeme využít pro integrujcí celostní rozvoj (např. skrze Inspirační hlubinnou terapii).

Pokud je řeč o základní složce, která nyní přebírá význam tohoto docelení, je jí postupný proces přesunu pozornosti od duše (a astrality) k úrovni ducha (integrality). Základní předpokladem je učit se samostatnému vnímání, pamatování, vůli a projevu z úrovně svého lidského ducha sjednoceně s úrovní Ducha svatého, tedy celistvého a vším procházejícícho.

K tomu je přidán rozměr mravní: práce na pročištění charakteru lidského ducha, práce s dlouhodobými návyky a sklony v nectnostech a nezvládaných vášních. Jinými slovy jde také o posun v uvědomování – od nakládání s věcmi, lidmi a světem mocensko-magicky, k soustředěnému celostnímu duchovnímu rozhledu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)