Vstup do esoteriky?

Občas se stává, že diskuse s přáteli sklouzne do oblasti, která bývá nejšířeji označována za “ezoterickou”. Zdánlivě to vypadá, že každý snad už dnes ví, co se míní tím slovem. V knihkupectvích “jí” vyčlenili minimálně jednu sekci, a to velmi populární a žádanou. Sledovat ezoterické trendy můžeme dnes a denně přes internetové články, na internetu, na různých festivalech zdraví…

Pozruhodné ale bývá, že existuje poměrně malé vstupních knih do okruhů a “dějin” ezoteriky, do ezoterických disciplín a témat.

Původně samozřejmě byl termín ezoterika (jak už sám název vypovídá) vyčleněn pro “tajné vědění”, pro určitý okruh zasvěcenců. Zasvěcenců čeho? Zasvěcenců mystérii, duchovní tajný stezek a nauk. Tohle všechno dnes je ale naruby, protože z něčeho, co podléhalo přísně úrovni duchovní odpovědnosti a vyspělosti adeptů i mistrů, se dnes podává jako zboží nebo variatní číslo na jarmarku kouzel či v cirkuse. Ezoterické se stalo “exoterickým”, tedy něčím ke koupi kupujícím davy, k ukojení chtivosti fantastických zvěstí a utajovaných dovedností.

Pokud by chtěl člověk co možná nejstřízlivě sledovat dějiny moderní ezoteriky od jejích kořenů v New age, vřele doporučuji podrobnou a velmi všestrannou studii Richarda Gilíka Moderní channeling a jeho tajemství, kterou vydalo nakl. Malvern, Praha 2017. To už je ale opravdu hodně podrobná a v souvislostech těžkotonážní záležitost. Rád bych zde dens zůstal u dvou drobných titulů, které se pokoušejí “moderní ezoteriku” mapovat, každá poněkud z jiné strany.

Hans- Dieter Leuenberger je autorem drobné knížečky (182 str.) s názvem Co je ezoterika. Vyšla v českém přkladu už poměrně dávno, v roce 1992 v pražském Melantrichu. Jistě se ale dá objevit v nějakém antikavriátě nebo v knihovnách.

Nebudu vás obírat o zážitek z četby, jen krátce se obrátím k obsahu knížky. V krátkých kapitolkách se dostávám k určitému výhledu na dějiny “moderní ezoteriky”. Pokud se budete o téma zajímat, ukáže se postupně, že se v řadě témat koupě ezoterika v jakémsi astrálním bezčasí dodnes, takže nám nic podstatného utéci nemůže.

Začínáme – jak jinak – v Egypťe, u Herma Trismegista a jeho Smaragdových desek. (Pozn. někdo by mohl po právu protestovat, a hovořit o “ezoterice” Hyperboreje, Lemurie či Atlantidy, ale to ponechme na vkusu čtenářů).

Právě egyptská zasvěcení, magie a mystéria, posvátné obrazce a pyramidy, jsou dodnes jedním z největších artiklů. Autor prochází dále přes helenismus k církevní (a mimocírkevní) gnózi a gnostiky – což je druhé dnes velmi oživované téma. Pokračujeme přes novoplatonismus dále přes Etrusky, Kelty až k Templářům, katarům a “grálské linii”. Následuje renesance, Paracelsus a alchymisté, Rosikruciáni, Řád Zlatého úsvitu, Crowleyho tarot a škola Gurdžijeva.

Po stránce ezoterických disciplín a směrů je zde druhá část knihy, kde je pojednáno o astrologii, alchymii, magii, kabale, tarotu, Teosofii a anthroposofii, reinkarnaci a karmě, posvátné symbolice, šamanismu, čaroějnicích, esoterním lékařství, esoterické Východu, I-ťingu, new age a channelingu…

Kniha je to velmi čtivá a jako širší obeznámení s tzv. esoterikou plně dostačuje.

Z jiného pólu přistupuje k tématu kniha Hugo Stama Pozor esoterika. Mezi spiritualita a pokušením. (Vydalo nakl. Academia, Praha 2002). Kniha je víceméně ojedinělým pokusem nahlížet na řadu “ezoterických témat” zdravě kriticky, nepaušalizovat ezoteriku jako herezi, ani ji neglorifikovat

Její autor nepíše knihu, která ezoteriku odsuzuje, ale naopak jevy s ní spojené důkladně zkoumá a tříbí. Všímá se jak pozitivních impulsů v ezoterických směrech, tak některých rozporů, které se objevují. V úvodu ke knize píše:

Titulem knihy “Pozor ezoterika” nechceme varovat před těmito umírněnými formami ezoteriky. Autor chce naopak varovat před radikálními ezoterickými výstřelky – astrálním cestováním, bilokací, transmutací, radikálním karmickým učením, světelnou potravou, vírou v “zákony univerza” a “kosmickou energií” atd. (Tyto pojmy jsou vysvětleny v následujícíh kapitolách a rovněž ve slovníku pojmů). Dokonce i tak nevinně znějící “pozitivní myšlení” je na pováženou, protože touto technikou ovlivňování se člověk chce stát bohem, jak se ukáže.

Skutečná mystika křesťanského a východního ražení se naopak projevuje velmi tiše. Mystikové hledají klid, pohroužení, cestu k nitru. Mystika znamená rozplynutí já, zanícení, pokoru, skromnost. K poznání boha člověk nepotřebuje spektakulární nadpřirozené koncepty spásy a rituály, jaké nabízí moderní ezoterika. Ta sice usiluje stejně jako mystika o “vyšší vědění” a duchovní osvobození, ale s mystickými jevy zachází jako s konzumním zbožím.”

Autor knihy se pak obrací k některým moderním autorům a krátce předkládá jejich pořehled.

Autorka knihy Mystika a odpor Dotothee Sölle píše o “rychlokvašené spiritualitě”: Před lety mi indiánský šaman vyprávěl o studentech, kteří v létě po stovklách přicházejí do rezervací, aby absolvovali potní chýše a rituální tance. Nazýval je “duchovními sirotky”. Jejich hlad po duchovnu je třeba brát vážně, ne však tento ´rychlokvašený´ způsob, jakým se ho snaží ukojit.

Dále dáváprostor známému a kultovnímu autorovi knih o beatnících a mystických tradicích Alanu Wattsovi – “Ta kniha“; “Cesta zenu“; “Cesta osvobození”; Mýtus a rituál v křesťanství“; “Zdi iluzí“…, který píše o new age ezotericích:

Poletují od skupiny ke skupině a hledají kdovíco, snad magické vědění, které dokáže vyřešit všechny jejich problémy a osvobodí jejich duše od strachu. Občas se domnívají, že už to v tom či onom ismu nalzeli, ale jak podivný je to způsob pochopení tajemství života! Není snad mnohem pravděpodobnější, že tajemství života lze nalézt v životě samém, a ne v dokrínách a idejích o životě?

Kniha Hugo Stamma Pozor ezoterika – Mezi spiritualitou a pokušením dále sleduje široký okruh témat, ale její přínosnost je zejména v konkrétních případových studiích že života lidí, kteří určitému aspektu moderní ezoteriky propadli, nebo se jím nechali unést.

Ukazuje, jak se namísto žádoucího duchovní vzestupu se postupně odhalí hluboký osobnostní a charakterový “pyšný” pád. Jak se lze snadno ztratit v džungli esoterických idejí a témat. Jak je to s okultními kořeny tajných vědění a s “božskou” sílou vědění. Jak lze i skrze tzv. esoterické “pozitivní myšlení” dojít velmi problematických dopadů do života. Jak je to s astrálními světelnými bytostmi, které nám prý pomáhají navýšit naše “vibrace”. Jak a na čem drží pohromadě “aliance esoteriků” a “novodobých pohanů”. K jakým paradoxem někdy vede víra v zázračné léčitele a směšování psychoterapie a duchovního léčitelství. O nepřiznané “náboženskosti” těch, co dávná i současná náboženství popírají, a raději se hlásí ke svému UFO původu…

Tolik krátce ke pozoruhodným titulům, drobným knihám, které disponují více než dostatečným vstupem do oblasti ezoterické.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)