Uzdravení v úrovni Principů

(obr. z knihy Barbary Ann Brennan – Ruce světla)

Kromě metody regresní terapie HAP (stupeň základní, pokročilý a speciální) se ve stále větší míře věnuji hluboce působícím a uzdravujícím metodám práce s vnitřní progresivní transformací z úrovně ducha (nebo chcete-li v úrovni ducha) – PNTh. Pro mnoho lidí je to poněkud abstraktní, tak se pokusím něco z těchto terapií přiblížit.

Každý posun či pochopení na stezce životem (nebo i životy) má různý dosah. Většinou si všímáme u sebe nebo si necháme poradit v proměně způsobů. Mezi “způsoby” patří v pozemském a také v astrálních světech zejména naše sklony a návyky – buď prospěšné nebo chybné. Jakmile se že sklonu či návyku stane “ustrnutí” či dokonce “úpadek”, tak buď je necháme setrvačně pokračovat, nebo hledáme způsob jak na ně, protitah. Ovšem proměnit hluboce vlastní charakter není otázka jen sklonů, ale hlavně a především vystoupení do úrovně (duchovních) Principů.

V regresní terapii, jak já ji chápu, uvolňujeme emočně bloky a dochází k doplnění informačně “nedostatečně osvětlené” situace, která byla spojena s šokem (z bolesti, strachu atp.). V některých hlubinně protkaných případech nám může k tomu dojít logika našich “rolí”, našich chyb a můžeme zlehka zahlédnout kardinální bod, který nám může být do budoucna velmi prospěšným. Ponaučili jsme se, vystoupili jsme u některých cest z cyklického vězení.

Metody PNTh (práce v rozvoji na úrovni ducha) míří rychle skrze nahlédnutí samotných principů o patro výše. Příkladem je např. označení “služba” – v našem běžném světě často chápána jako servis, něco podřizujícího se nebo obsluhujícího někoho.

V úrovni principu má hodně jinou vnitřní logiku, která se ale nedá příliš mentálně uchopvat, dokud ji nevidíme vstupem v ni, v úrovni nebeského principu dle svých schopností.

Tyto nebeské metody pro pozemský svět neohledávají tolik proměnu zvyků či sklonů, i když s ní počítají. Jejich “logika” je logikou ducha, tedz celistvosti, jeho stavem, je tedy vstupem v něj okamžitým zářným rozšířeným vědomím. Rozdíl je v tom, že způsoby jsou vnímatelné v dlouho se vlekoucích návycích a sklonech a tam jsou řešeny v událostech a často i v delších příbězích.

Je ale dobré pamatovat, že pro každou dobu a epochu se aplikace do světa poněkud posouvá, nemůžeme jen “kopírovat” metody a postupy třeba ze starého Egypta na zcela jiné vědomí dneška.

Princip jsou z úrovně DUCHA momentálně sjednoceného a paprskovitě zaměřeného tak, že kromě toho, nač se dívá a čemu věnuje pozornost, má k dispozici i okamžité principielní vícevrstevnaté řešení. Dostává se k němu buď při vedení této pozornosti k ohnisku za pomoci terapeuta, u pokročilých jedinců je možné, že svá ohniska propojená na Prinicip najdou i sami. Další možností je požádat důkladně vnitřní zkušeností prověřenou duchovní bytost nebo průvodce z nad-astrálních duchovních měst a pokládat ty správné otázky.

Co jsou zde “správné otázky”? Kdykoliv se necháme vychílit buď emočním, nebo i mentálním sklonem, podléháme logice nižšího úrovně. Ta není nikdy celsitvá a trvale zacelující. Je jednostranná, někdy vícestranná, ale nikdy trvale jednotící.

Kdykoliv vstupujeme do úrovně ducha, sjednocujeme se Celistvým v řešení, které obsahuje celou řádů aspektů zdraví a vitality prospěšných, ale hlavně jistou svrchovanost. Někdo by v tom mohl vnímat “kvantová” řešení, podle mého pohledu jde o to, že jakmile funguje čistě osa od Boha, Zdroje, skrze člověka až k Matce Zemi (pozemskost) a je rozzářen potenciál ducha láskou a dobrotu v srdci, okamžitě se aktivuje i přísun celistvé moudrosti a schopností rychle najít řešení dlouhodobá prospěšná nám i celku.

Po jistém průzkumu a zkušenostech s těmito nebeskými Dary a konzultacích do nebeských úrovní jsem přijal, že se vynasnažím být těm, kdo o to budou stát, drobným pomocníkem. Nekladu si obří cíle, vnímám spíše velké uzdravující působení těchto “světelných srdečních metod”. Snažím se sám v nich zdokonalovat a vycházet v hlubinné propojení toho principu celistvého zdraví do pozemského života i jeho přesahu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)