Hadí, dračí a lví bytosti

O určitých věcech se dá napsat více v zobecnění, o jiných spíše z vlastních zkušeností něco konkrétnějšího.

Téma hadích, dračích a lvích bytostí se vyskytuje hlavně ve dvou oblastech zájmu: v duchovních naukách a v ezoterice. Budu psát z vlastní zkušenosti, a především ve vztahu k duchovním naukám, nikoli k moderní ezoterice. V závěru pak doplním určitý širší kontext.

O zmíněných třech druzích bytostí máme většinou nějaké pojetí dle lidových tradic, jejich výskyt se pak objevuje i v duchovních naukách. Mé setkání s nimi se odehrávalo v období vrcholných aktivit regresní práce a rozvíjení vnitřního rozhledu a doteku se “světy” zmíněných bytostí. Nejčastěji se dělo setkání s bytostmi hadího typu. Jejich výskyt byl jednak přímo při práci na tématech traumat s klienty, kde byli s těmito bytostmi provázány. U dračích bytostí to byly hlavně mé zkušenosti ze zážitků v předchozích inkarnačních a pobytových stavech.

Hadí bytosti nejsou jen ve fyzických tělech, jak je známe u plazů. Jsou i na jemnějších astrálních a dokonce i vyspělích astrálních úrovních.

Zažil jsem, co to znamená “neuvědoměle vyprovokovat” hadí bytost nižších astrálních Nágů (o nich šířeji později). Při návratu z meditačního retreatu v Itálii jsme se s přáteli stavili u moře na severu Itálie. Byl tam velmi pozvolný vstup od břehu a dalo se jít snad sto metrů a voda nebyla více než do půli pasu. V naší skupince byla jedna kamarádka i s dětmi. Děti s ní vyváděly a dělaly radostný povyk. Holčička se ale ve vodě lehce poranil  a drobně krvácela. Byl jsem od nich tak sto metrů daleko. Chvíli jsme se svlažovali ve vodě a pak šli na břeh.

Všimnul jsem si při návratu vnitřním nacítěním a pak i rozhledem, že se něco v oné atmosféře kolem nás silně změnilo. Ptal jsem se kamarádky, jestli to také vnímá a řekla, že ano. Ale že neví, čím to může být. Ptal jsem se jí dál, co se dělo při koupání kolem nich, protože jsem v tu dobu byl daleko. Řekla, že děti měli radost a pak že se ve vodě míhali nějaké drobné rybky a taky zahlédli malinká hadí tělíčk, která ale vůbec nevypadala nebezpečně. Její dcerka je prý naháněla. Pak se drobně poranil na chodidle.

Jakmile jsme tuto “situaci” otevřeli, atmosféra kolem ještě “zhoustla”. Jako bychom byly v hadím zajetí. Vzpoměl jsem si na to, že nám náš tibetský učitel říkal, že je třeba být na některých místech opatrný na hadí Naga bytosti. Je pravda, že se o nich více ví v oblastech Asie, ale jsou přítomny a provázány na řadě míst po celém světě. Pokud je svým chováním vyprovokujeme, mohou najít způsob, jak nám škodit.

Navrhnul jsem kamarádce, že se společně obrátíme k těmto bytostem a požádáme je (vnitřně) o prominutí našeho přečinu. Na úrovni srdeční se dá vytvořit i zářivý dar pro usmíření a ten jim věnovat. Neměl jsem do té doby zkušenost s tak zásadní komunikací s bytostí z jemnohmotného světa. Ve chvíli, kdy jsem se obrátil vnitřně do prostoru kolem s otázkou po zástupci Nágů oněch hadích tvorů, které jsme vyprovokovali, pocítil jsem jeho přítomnost okamžitě a dokonce i zahlédl chvějící se “vlnění” a splývající proudy světla jeho obrysů. Ihned se otevřela telepatická komunikace, kde jsem já i on okamžitě rozuměl, co druhý sděluje. Omluvil jsem se za celou skupinu a za “nechtěnou provokaci” a od srdce vyzářil dar na usmíření. Nága jej přijal i s omluvou, ale jasně sdělil, že pokud bychom dále provokovali bytosti jemu svěřené, dopad nás nemine.

Příhod s hadími Nága bytostmi bylo v té době vícero, řada z nich potkala mé přátele a klienty. Často se řešili traumatické situace ve starých inkarnacích na různých místech (Egypt, Indie, Latinská Amerika), ale také v astrálních úrovních. Tam, kde došlo k dramatickým a šokujícím setkání jak přímo s fyzickými hady, tak i s jejich astrálními vrstevníky.

Materiálu k těmto traumatům bylo opravdu hodně a tak se postupně skládal celistvější obraz, v jakých úrovních se vyskytují hadí bytosti. V krátkosti lze říci, že fyzicky žijící plazí bytosti mají vždy určité propojení a ochranu výše, v astrálních úrovních. Plazí bytosti nemají humanoidní zvyky a uvažují jinak – mohou v jistých případech člověku prospět nebo uškodit. To velmi záleží na porozumění tomu, co je provokuje. Mohou to být pozemské nešetrné zásahy v krajině, zejména ty dotýkající se vodních toků a jejich znečištění. Zejména jakákoliv příměs krve nebo rozkládajících se mršin je pro ně silně provokující. Vyžadují často respektování jejich nastavení “jemné astrální úrovně” místa, kde se vyskytují oni nebo jejich “svěřenci”.

Samozřejmě, při rozhledu poněkud výše, se ukazují v astrálních světech i civilizace hadí plazí povahy různé vyspělosti. Vodní charakteristika bývá určující. Mají různá nastavení – někdy predátorsky útočná, jindy naopak velmi moudrá. Při přímých setkání s moudrými hadími bytostmi vyššího astrální světa lépe pochopíme, že často umožnili moudrým a vyspělím jedincům z řad lidských bytostí, získat od nich i určité poklady moudrosti (můžeme jmenovat třeba samotného Buddhu, Nágardžunu a řadu mistrů tibetské tradice bönu i buddhismu, řadu mistrů okruhu hinduistických nauk a samozřejmě jít ještě hlouběji do období Véd).

S dračími bytostmi se to má poněkud jinak. Také ony se na jemných úrovních vyskytují zde v pozemském světě, v správcovství určitých silových míst. Jejich nastavení může být různé – od charakteru převážně ohnivého přes vodní element až ke vzdušnému. Draci nepatří, jak známo, mezi humanoidní bytosti, ale mezi sauroidi.

Má setkání s dračími bytostmi byla převážně v situacích, kdy jsme se spolu s mojí ženou dali do vnitřní práce pomoci některým nevtěleným bytostem a zbloudilým duším. Často se otevřel celý, očím skrytý, svět trvající v dané loklitě astrálně stovky let a v něm i určitá vazba. Přední místo takových setkání náleželo Jihlavě a okolní krajině, kam jsme se z Prahy tehdy přestěhovali.

Také dračí bytosti si vyžadují respekt, ale kromě něj je třeba také dobře prověřovat jejich záměry a souvislosti, na které reagují. Řada setkání nemusí být právě příjemná. A nutno říci, že z naší zkušenosti je pro člověka velmi užitečné ptát se na některé třídy dračích bytostí do úrovně archandělů a duchovních nebských měst, protože lidská perspektiva není příliš široká. Řada dračích bytostí disponuje neobvyklou silou, ohnivostí a specifickými mimosmyslovými schopnostmi až po hypnotizující kroky. Proto se mi jeví jako nezbytné, být při komunikaci s některými z nich ve vnitřně kontemplačním rozzářeném stavu ducha, aby nemohlo dojít k situaci podmanění. Není právě příjemné se s některými reptiloidními bytostmi setkat ve fázi, kdy je jím někdo podmaněn a působí do svého okolí. Je pak otázkou, zda chce od takového “podmanění” pomoci terapeutický a duchovně.

Velkou kapitolou bylo s mými klienty i rušení určitých svazků a spojení s dračími bytostmi pozemského i vyššího astrálu. Jedna z často se vyskytujících astrálních oblastí pro “průchod” draků je z oblasti Orionu a Aldebaranu. O tom ale až jindy.

Pro mě bylo několik traumat, které jsem si v regresích pod vedením druhého terapeuta zpracovával, setkání s dračími bytostmi mimo oblast Země, mimo zdejší inkarnace. Právě v těchto inkarnačních průchodech jsem si uvědomoval, jak ošidné může být, důvěřovat určitým typům dračích bytostí a jaké konce to pak často bere. Jsou však i našem světu velmi vzdálené dračí bytosti (ozdobené jakousi zářící korunkou), jejichž povaha je navýsost moudrá a vyspělá v dobrém směru nápomoci a důvěry. Je pak vždy na charakteru jedince, se kterými bytostmi navazuje kontakt a jakým způsobem, za jakým účelem a s jakým záměrem.

Poslední setkání se týká lvích bytostí. Jejich průnik do pozemského světa je jedním z nejstarších (bývají spojeny soblastí souhvězdím Lyry, ale i s dalšími oblastmi). Existuje i propojení lvích bytostí s humanoidní povahou. I archeologové našli zvláštní sošky lidského těla se lví hlavou datované desítky tisíc let zpět. Také můj tibetský mistr nám svěřil určité nauky, kde se o těchto lvích (modrých) bytostech hovoří, o celém jejich  – on sám dostával tyto nauky díky realizici jógy jasného světelného stavu vědomí během spánku.

Má setkání se lvími bytostmi měla podobnou povahu. Nikdy neměla povahu řešení traumatu, a niky nebyla ve zdejší pozemské realitě. Vždy šlo spíše o návštěvu v určité astrální úrovni, v určité krajině a místě a rozhovory s těmito bytostmi. Řada z nich se podílí také na moudré činnosti určitých nebeských oblastí – zde mohu zmínit nikoli nějakou pozemsky legendární, ale reálně duchovní oblast Shambhaly skutečných a podstatných duchovní nauk. Setkání s nimi může velmi obohatit, pokud si zachováme respekt a úctu, pokud jsme připraveni k rozšíření pohledu do určité sféry moudrých bytostí.

Samostatnou kapitolou je pak obezřetnost při channelingovém kontaktu s dračí mi nebo hadími bytostmi a to, jak může dojít k tomu, že je kontaktér poté pod (vědomým nebo nevědomým) vlivem dané bytosti.

Ale o tom jindy… 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)