• Blog PJS,  Evoluce vědomí a rozvoj ducha,  Kurzy a semináře 2020,  NOVINKY

  Uskutečnění

    Rozhodl jsem se napsat o tom, jak se díky psychoterapeutickým a inspiračním konkrétním krokům dá relativně rychle uskutečnit mnohé z toho, co bychom ve svých životech rádi posunuli, proměnili. Jak roztančit a ukotvit vlastní potenciál a energii života. Řada lidí se dosud v terapiích a na meditačně duchovních stezkách obracela více k minulosti. Ano, bloky, zátěže, traumata se velmi…

 • Evoluce vědomí a rozvoj ducha

  SVOBODA VŮLE DUŠE, A JEJÍ OPAK

    Svoboda vůle je jednou z nejpodstatnějších věcí. Na různé druhy svobod ostatně dnes apelují politici, média, i občanští aktivisté či agitátoři. Pro svou náturu terapeutickou, a řekněme i trochu filosofickou, obracím se raději na téma svobody lidské duše, než na nekončící debaty o občanských svobodách. Již v dávných dobách moudří a přemýšliví lidé zkoumali, co tvoří podstatu svobodné vůle…

 • Blog PJS,  Evoluce vědomí a rozvoj ducha

  “Polis” budoucnosti nebo nekropolis?

  Název článku zní poněkud negativně, ale má směřovat do jistého pozitivního ohniska. Poukazuje k “stagnaci bezcestí nezodpovědného nespolečenství” k protilehým snahám a aktivitám Hnutí Cesta odpovědné společnosti. Hnutí Cesta Tento článek nemíří prvoplánově na “politiku”. Ostatně už samotné slovo “politika” je dnes vnímáno dosti negativně. Můžeme mu dát pozitivní rozměr? Podle mého pohledu to možné je, a to především několika pozitivními reflexemi…

 • DUCHOVNÍ INSPIRACE,  Evoluce vědomí a rozvoj ducha

  Kardinální otázky lidského bytí

  Kardinální (zásadní) otázky lidského bytí se váží ke třem rovinám lidského bytí: k rovině pozemské, k rovině astrální a k rovině principiálně duchovní (celostní). Jsou to: 1. Pozemská (fyzicko-psychická) rovina – otázka: CO? Je kladena ve smyslu “Co mám dělat“? V rovině krajního materailisty se sbíhá v čistém ego zájmu otázky osobního prospěchu: KDO, CO a ZA Kolik? To reprezentuje…

 • DUCHOVNÍ INSPIRACE,  Duchovní terapie PNTh,  Evoluce vědomí a rozvoj ducha,  Regresní terapie

  Hlubinné terapie regrese a progrese

  V dnešním článku budu vycházet z pohledu na Hlubinnou regresní terapii (HAP) Andreje Dragomireckého a z možností hlubinné inspirační (duchovní) terapie zvané volně dle pojmu lidského ducha Pneumatotherapie. Na obr 1. je volně kresbou zachyceno schéma REGRESNĚ PROGRESNÍHO MOSTU. Člověk se v pozemském světě většinou vnímá tak, že to, co právě prožívá, je pro něj přítomné, je jeho přítomností. Pokud…

 • DUCHOVNÍ INSPIRACE,  Evoluce vědomí a rozvoj ducha

  Vědomí a duch

  V moderní psychologických vědách a řadě dalších oborů snad neexistuje termín, který by byl silnějším odrazovým můstkem k vnitřnímu světu člověka. A přece jde o termín abstraktní, a sám o sobě velmi neurčitý. Zatímco dříve se situovalo “vědomí” do člověka, dnes se při prolínání s některými spirituálně orientovanými přístupy hovoří o tom, že “vše je vědomí” – a nabourávají se…

 • Astrální světy,  Regresní terapie

  Obtíže s regresí – neschopnost vnitřně vidět, vybavit si

  Tím zde míním obtíže dostat se, či vybavit si minulá období v tomto nebo minulých životech před vnitřním zrakem a posouvat se jimi. Samozřejmě, že v terapiích je každý terapeut, a také každý klient různě vybavený a šikovný, řekněme. Nejsem si jist, jestli je to vhodná věc na posuzování, protože hledat objektivní měřítka může být svízelné. Přece je potřeba s…

 • Evoluce vědomí a rozvoj ducha,  Regresní terapie

  ODŽITÍ

  Odžití si, odtrpění – jedna ze zvláštních rovin v samotném životě, a znatelně i v rámci regresní či progresní terapie. Poměrně často se s klienty dostávám k otázce, jestli je nutné, aby za své dřívější “viny, chyby”, pykali celý tento život nebo dokonce i dál. Je to otázka přenášení si něčeho svazujícího a jakoby nevyhnutelného z minulých období či vtělení.…

 • Blog PJS,  Evoluce vědomí a rozvoj ducha

  Osobní, osobnostní, individuální

  To, co na první pohled může vypadat složitě, je relativně jednoduché. Osobními jsme, pokud jdeme do konfrontace nebo domluvy “osoba vůči osobě”. Osobní značí řadu motivů, které nás zahrnují nebo jsou k nám vztahovány jako k osobám, jednotkám. Osobní značí “vztahovačnost” nebo “vztažnost”, tedy vztah, kdy se chápeme jako oddělené postavy. Osobní jsou takové motivy, kdy vytváříme emoční naléhavost nebo…

 • Přímá duchovní komunikace,  Regresní terapie

  NESOUCITNÉ ODVÁDĚNÍ DUŠE

  K tomuto krátkému ohlédnutí mě přiměla stále častěji se opakující situace. Existují taková pojetí “přivtělené duše” a “duše zbloudilé”, která duše jaksi “vytlačují” od hostitele. Jako něco cizorodého, náhodně přilepeného, snad dokonce špinavého? Někdy pracují s tím, že duše mají jít přece do Světla, někdy jsou svěřovány jistému souboru chytrých a všeznalých postav shluklých v tzv. Vyšším Já člověka –…

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)