Astrální světy,  Blog PJS,  Evoluce vědomí a rozvoj ducha

Astrální duchovní vzestup kam?

Žijeme ve zvláštních časech. Řada lidí ezoterického nastavení nám “prorokuje” už už brzký definitivní vzestup – nejméně do 5D – a to zcela zasloužený! Vždyť, jak praví původně gnostický výrok, použitý v nové době i filosofem Erichem Frommem: “Budete jako bohové!”

Po kolikáté už, od zrodu apokalypticko-channelujících komunit? Nevyšel sice zaručený mega transformační rok 2012, ani četná vše věštící zatmění, (či jiné “tajuplné skrytosti”), dokonce ani naši údajní (sitchinovští) padlo-andělští “stvořitelé” Anunnaki se ještě nerozhodli, co s námi udělají. Takže zbývá jen napjatě nebo nedočkavě a vypjatě čekat, kdy zase někdo s něčím “zaručeným” přijde.

Bohužel se “zvěstovatelů” nikdo většinou neptá, jakými duchovně vědeckými a spolehlivými metodami vlastního výzkumu či vhledu na věc přišli. Většinou stačí zaříkávání, tušení, “hlasy v hlavě, vnuknutí, vize, trans nebo “zprávy z éteru”. A tak jsme prý “blíže než jindy” k sjednocení, vysvobození, nirváně a odpoutání od vlastní karmy, která prý už nefunguje a není “pro lidstvo již nutná”.

K tomu bych rád krátce připsal, že vidím situaci (ač, přiznám se, nerad), velmi opačně. Jsme naplno v “astrální bojovosti, chaosu a ulpívání”, v neklidném rozkmitání “energií a vibrací” těch, co mají nadmíru zjitřelou astrální “cítivost” a éternou čakrovou “vodivost”.

Nemám na to sice žádné průzkumy, jen svá víceméně nedokonalá  dlouhodobá sledování jevů a projevů, ale to snad na subjektivní náhled postačí.

Ony astrální tentence jsou naplno patrné v tom, co by se dalo nazvat “luciferská aktivita pýchy a astrální konkurence”.

Zesilují se ty nejvíce konfliktní a nejméně harmonizující tendence v lidech samých, a naopak se velmi oslabuje to, co by ke skutečné životní harmonizaci mohlo přispět. Naprosto okrajovými tématy žitými je: pokora, střídmost, nestrhávání se do vypjaté emoční reaktivnosti, odpoutání od nezdravé přílišné fascinace, láskyplnost a štědrost, neokázalost, půst a dobrovolná skromnost atd. Pokud by lidé neměli zbytečné předsudky, mohli by číst Platóna, Origéna, Evagria Pontika – mnohé Pouštní otce či Svatého Františka z Assisi… Pohled na “vždy lživou katolickou církev” je poněkud “osobně traumatizující”, a tedy opravdu ne vyvážený…

Veškerá podstatná náboženská, filosofická i duchovní hnutí  minulosti , jakkoliv rozmanitá jsou “vulgarizována”. Jsou dnešními vibračními “zvěstovateli” označena jako přežilá, nebo dokonce “škodlivá”. Ctnosti lidské i bytostné jsou neužitečné a k ničemu, výchova je forma násilí, škola je zajatecká kolonie, kdo nekrade nemá rozum, kdo se zdráhá nenávidět politického nepřítele, je podezřelý a “vyděděný cizinec své země”… A tak zbývá ke “vzestupu” mířící anarchie, konspirace a pyramidizace “vibračních světelných entit”.

Na rozdíl od “vibrujících zastánců vzestupu” bych rád podotknul, že je zde ve velké míře a velmi reálně přítomen “anti-vzestup”, neboli poněkud drsná příprava “k střemhlavému pádu”. A pokud někdo nevnímá luciferské “šálivě světelné” linie VZESTUPU DO SVĚTÉLKUJÍCÍCH TEMNOT – těžko jej od zajatosti v přeludech přivést k rozumu a srdci.

“Bohatýři” našeho věku vykládají tisícovkám internetově interesovaných (bezpracně, bezkušenostně a bezplatně zírajících) “zasvěcovaných” například to, že se: …”Ježíš narodil v 11. století, (zřejmě již s Hórovými žezly moci v rukou?), ve Francii a měl tam pak celou, převážně ženskou apoštolskou dynastii kněžek…”. A až pak se vše o něm nezdárně překopírovalo do Palestiny.

Vyrábí se tedy dnes na zakázku zbrusu nová, z prachu zapomnění vyrobená, Hórova žezla, jimiž už budeme jako “bohové Egypta” vládnout svým životů “pozitivními vibracemi”. Další mega mágové pak křísí naplno “ezoterní magii”, (která prý není ani záměrem “černá” či “bílá”, ale je prostě ČAROVNĚ OMAMNÁ, mámivá). Jiní “se hledají” návštěvou nalézaných starověkých pyramid, aniž by samozřejmě tušili, na koho se tam “napíchnou” a kdo v meditaci na ně. Ještě jiní přísahají na Crowleyho tarot, četné nově k aktivitě přiveden “kněžky Isis”, nebo na “spásný únik ve světelných lodích UFO”.

Nepíší to v žádném smyslu lehkovážně, ani s výsměchem. Naopak, pokouším se o jistou rozvahu. Velmi dobře si uvědomuji, že to, co sleduje lidská mysl, emoce, duše a duch se “stává aktivním”. A poplynou z toho zcela jisté důsledky. Jestli “vzestupné” a “kam”, nechám na každém.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)