Mornings and nightfalls

Translation of czech poems by Pavel Sobek inspirated by his dreams about a Chinese poetess from the time of Thang dynasty by Alena Riedlová – Slepičková

Roses in the Garden

Of course

petals of roses would not understand

if my passion

remained secret…

 

They are falling down…

Růže v zahradě

Jistě

že by se lístky růží divily

kdyby má vášeň

zůstávala tajná…

 

Padají…

– – –

 

At Night

Tonight after you drifted off in sleep

I was whispering to you

sad and deep

like to the dead…

 

In the morning you gave me a smile and left…

V noci
 
Dnes v noci po tvém usnutí
šeptala jsem ti smutná
a zoufalá oslovení
jako mrtvému…
 
Ráno jsi se usmál a odešel…

– – –

 

Like Leaves in Autumn

Leaves are floating and departing

you take them away with the wind

they are my fingers

my touches…

 

Disappearing in a distance…

Jak listí na podzim
 
Listí se snáší a vzdaluje
větrem neseš je pryč
jsou to mé prsty
mé doteky…
 
Daleko mizí…
– – –

 

From the River

To the river I go to see

the swans of the fall

Slim they flow

You do not write…

 

With lonely state of mind I look  from a distance…

Od řeky
 
K řece se chodím dívat
na labutě podzimu
Štíhle plují
Nepíšeš…
 
Osamělá hledím z povzdálí…
– – –

 

I am Looking

The wind waves with the branches

a birch trunk is bending

rain drops

flowing down…

 

Everything plain and gone…

Dívám se
 
Vítr vlaje větvemi
kmen břízy se naklání
dešťové kapky
stékají…
 
Vše prosté minulé…
– – – 

 

Return

Everywhere I hear so many voices

marketplace bustling no room

And you? When will you come?

When will you speak?…

 

Quieter then a tomb…

Návrat
 
Všude tolik hlasů slyším
tržiště puká jako zvon
A ty? Kdy přijdeš?
Kdy promluvíš?…
Tišší než skon…

– – –

 

You Have Come Back

You have come back!

There is everything I lacked

Pale blue shades

bring light to the pines…

 

The house is full of scents…

Vrátil ses
Vrátil ses!
Vše ustálené
Modré vzdušné stíny
vrací borovicím prosvětlení…
Dům je plný vůní…
– – –

 

Autumn Colours

In the garden I am looking

for yesterday`s colours

in the leaves

They are shining and getting darker like Autumn…

 

Like your hands on my shoulders…

Podzimní barvy
 
V zahradě hledám
v listí
včerejší barvy…
Svítí a tmavnou jak podzim…
Jako tvé ruce na mých ramenou…
– – –

 

Calmed

I was coming back from the lake

from quiet concentration and resting

Closer to life thanks to a dream

I understood…

 

There is nothing to be taken away…

Zklidněna
 
Vracela jsem se od jezera
klidného spočívání
Snem nachýlena k životu
pochopila jsem…
Není nic k odebrání…
– – –

 

Longing for Quiet

In the room your scream is flying through

scream of your ire and attacks

I would rather sit

and look without movement…

 

At the lotus bloom before me…

Touha po klidu
 
Pokojem prolétá tvůj křik
prudkosti a tnutí
Tak ráda bych usedla
a dívala se bez pohnutí…
Na lotosový květ před sebou… 
– – –

 

Monastery on a Hallowed Hill

After a long journey we enter

The rooms darked with candle flames

Deep male voices of prayers…

 

Place… feeling of purity…

Klášter na posvátné hoře
 
Po dlouhé cestě vcházíme
V místnosti potemnělé plaménky svic
Hluboké mužské hlasy modliteb
jakoby ztišeny nepřítomností žen…
Staletá skrytost místa a síla čistoty…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)