Připravované tituly

Pavel Sobek, Psychoterapie III.

Skriptum, které navazuje na dvojici skript Ing. Andreje Dragomireckého Psychoterapie I.; Psychoterapie II. aneb Laskavý exorcismus. Je určeno kurzistům na kurzech HAP III., kteří již absolvovali oba předešlé kurzy. Hlavním tématem je rozvoj na úrovni lidského ducha v návaznosti na Psychoterapii I. a II. Podstatným body jsou proměna charakteru lidského ducha  a cesta od nectností, které podporují věznění v engramických dopadech činů. Přesto, že úspěšně uvolňuje restimulace engramických událostí a k tomu i odvádíme přivětelené duše, dopad negativních vlivů tím nekončí: zápolíme se svým sobectvím, pýchou (která předchází pád), závistí atd. Na tato „slabá místa“ pak mohou působit i temné síly a negativní vlivy. Cestou je věnovat se nárůstu ctností, které pročištují a odlehčují charakter do čirosti a plných schopností ducha.  Jistým stupněm je pak schopnost hlubinné meditace a kontemplace ve stavu Sjednocení, ale kvalitní prožívání cesty ducha jeho dočasným vtělením.

Kniha vyjde formou skript v nakl. Nová Forma na začátku roku 2019.

Pavel Sobek, Pneumatoterapie (péče a rozvoj  lidského ducha)

Kniha (tisk nakl. Nová forma, 2019)

Kniha je přepracováním skript, určených kurzistům, kteří se účastní odborných kurzů PNTh (pneumatotherapie) pod mým vedením. Jejím základním smyslem je ukázat jednak provázanost regresní terapie s možnostmi progresivního seberozvoje schopností a kvalit ducha. Na druhé straně ukazuje provázanost původních therapeutů s dnešními možnostmi přímé pozanávací mohutnosti lidského ducha, rozvoj jeho ctností a prosvětlení jeho charakteru.

 

Pavel Sobek – Křesťanská a luciferská gnóze

Velká souborná (a studijní) kniha o gnozi a gnosticismu je jednak určitým průřezem historií a díly autorů s inspirací křesťanské i mimo-křesťanské gnóze, druhak praktickým průvodcem po „pokušitelství“ a světlonošství v dějinách až po dnešek. Kniha, jejíž součástí bude jednak určení základních rozdílů křesťanské a dualistické gnóze, včetně antologie textů, ukázáno dnešních ezoterických, ale i duchovědných pokusů navázat na některé gnostické ideje.

Ukazuje, jak se „luciferská gnóze“ nutně ve svém dualismu dostává do konfliktu s hlubinnou inspirací Boží milostí Otce, Syna a Ducha svatého. Aniž musíme potlačovat názory druhých jakožto „heretické“ (jako to činili někteří Otcové církve), měli bychom být všímaví k fenoménu dualistické gnóze.

V knize je také uveden nástin současného „českého gnosticismu“, který se především díky ezoterice opírá o astrální channeling, hypnotické a transovní stavy, auyhuascová a psychedelická zasvěcení a poselství a synkretismus při „oživování“ starých kult Babylonu, Egypta, neo-druidismus, neo-atlanťanství, nezemšťanství a útěk do astrálního snění. Je tak povýtce šlebnou cestou od vědomého bdělého Já ( k celistvosti a propojenosti) k astrální úletům a mytologickému zasnění. Kráčí od sfér ducha (pneuma) k astrální snivosti duše (psýché), které bloudí po „předmětech a vizích“…

(Vyjde na počátku roku 2019)

 

Pavel Sobek, Domov Světla 

Bibliofilské vydání kaligrafií a intuitivních perokreseb za poslední desetiletí.

30 kaligrafií a perokreseb, formát A3, vázáno ve dřevěné vazbě se šroubem pro volné vyjmutí jednotlivých listů, max 100 výtisků s věnování autora.

(Tisk nakl. Nová Forma)

Pavel a Lenka Sobkovi – Kniha Duchovních měst

Kniha Duchovních měst navazuje na druhou část naší vydané knihy Duše a její svět. Její obzor ukazuje možnosti exteriorizace a přímé duchovní komunikace v úrovni nad-astrální, v oblasti tzv. duchovních měst, jak o nich pojednal ve své knize Exteriorizace – světlená stezka Paul Twitchell. Je to kniha živých zápisů o tom, čeho jsme byli s mojí ženou Lenkou a dalšími terapeuty přímými účastníky (na úrovni ducha) v těchto prosotrech plných harmonie, principů léčení a uzdravování, v oblastech nebesky královské srdečnosti a moudrosti, za veškerou dualitou pozemského a astrálních světů.

Pavel Sobek – Terapeutické minutky

Terapeutické minutky jsou knihou drobných esejů a zamyšelení na různými tématy, které jsem během let uveřejnil na blogu reflexu, na svých stránkách Dušesvitu a na facebooku. Původně nesla název „Dušezpytné minutky“.  🙂

Vyjde během roku 2019.

Ukázky: Terapeutické minutky

 

Pavel Sobek – OEUVRES / Básnické dílo

Soubor všech pěti básnických souborů a sbírek: Atlasove zpěvy – Střepiny, barvy, vlákna – O cizinci na skotských vrších – Rána a večery s Lin Sien Ti – Přenosné moře.

(300 str. s věnování autora; vyjde začátkem roku 2019 v nakladatelství Nová Forma)

Ukázky z jednotlivých básnických sbírek zde:

Básnická tvorba (sbírky a ukázky)

 

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)