Průběh terapie HAP

Jakou formou a kolik terapeutických sezení?

Základem je pomoci každému podle druhu jeho problému a množství zdravotních témat a obtíží.

V zásadě můžeme pomoci v tělesných obtížích, nemocech a traumatech:

1. jednorázovým setkáním, které zahrnuje krátkou konzultaci vašeho problému a následnou terapii v délce přibližně 1,5 až 2,5 hodiny.  Zde se snažíme trvale vyřešit jedno téma, zadání, obtíž, se kterou přicházíte. Například: opakující bolest v kýčlích; srdeční arytmie; astma atd., nebo z okruhu psychických problémů: záchvaty paniky, přítomnost vnitřních hlasů, deprese ad.

2. několik terapeutických sezení po vzájemné domluvě, kde budeme řešit určitý okruh vašich problémů aktuálních a případně i delší dobu se opakujících. Sem patří zejména celá řada problémů v partnerských a rodinných vztazích, kde je třeba zahrnout i další okruhy problémů, včetně karmických.

3. speciální intenzivní terapeutickou práci, například v délce dle vašeho přání, řekněme od dvou dnů do jednoho týdne, kde budeme v chráněném klidném prostředí pracovat od ranních hodin do večera tak, aby se vyřešily všechny dohodnuté okruhy problémů, obtíží a traumat současné doby, i těch dřívějších.

Snad každý, kdo se snaží jít dopředu po stezce svého vnitřního rozvoje, natrefí na bolestivá témata, které jej provází někdy i celé roky. Opakovaně na ně naráží při řešení dílčích problémů a jednotlivých zátěží.

Bývají to širší otázky zásadního významu pro náš posun dál. I když o nich často víme, většinou se nám do nich přímo moc nechce dívat. Mohou působit jako celé široké okruhy témat, kde nevím kudy kam.

Většinou se jedná o širší tématický okruh, který zahrnuje naše hluboce zakořeněné postuláty, dávné návyky, ale týkají se často i našich klíčových vztahů. Najdeme v nich například také téma určitých selhání, magických zásahů a manipulativního jednání – ve stejné míře spáchaných někdy na nás, jako kdysi učiněných námi.

Cítíte, že takový tématický okruh u vás dozrává k řešení? Nechce se vám tak velké téma otvírat na běžné dvouhodinové terapii? Máte pocit, že byste jeho řešením trávili dlouhé hodiny bez uspokojivého výsledku?

Zkušenosti z mé terapeutické praxe mně přivedly na myšlenku vytvořit kontinuální terapeutický program právě pro vás.

Připravil jsem pro vás nabídku intenzivní několikadenní práce na vámi zvolených tématech a jejich souvislostech. Budu se věnovat individuálně jen vám a vašim zvoleným okruhům, jak dlouho bude potřeba, a to v průběhu několika dní.

Přijeďte strávit několik dní plně koncentrováni a ponořeni jen do práce sami na sobě. Vzdalte se na chvíli za svého domáckého prostředí a udělejte podstatný a trvalý krok vpřed.

Ti, kteří již mají zkušenost s kurzy HAP, dobře vědí, že několikadenní intenzivní práce bývá velikým posunem, který se s běžnou kratší terapií nedá srovnávat. V chráněném prostředí se můžete déle věnovat právě tomu, co vás nejvíce trápí, a s pomocí terapeuta témata vyřešit.

Nyní můžete takovou práci absolvovat pod vedením samotného lektora, který všechnu pozornost a terapeutickou práci věnuje jen vám.

Dle domluvy můžeme prací strávit víkend, nebo také celý týden. Pracujeme cca osm hodin denně čistého času, rozloženého dle domluvy v průběhu dne.

V ceně je zahrnuta terapeutická práce a možnost konzultací. Ubytování a stravu si klient zajišťuje sám, dle svých preferencí. Samozřejmě vám s obstaráním ubytování a možnostmi stravování rádi poradíme.

Intenzivní terapeutický program probíhá v klidném prostředí v centru města Jihlavy.

Těším se na každého, kdo přijede s odvahou otevřít své výzvy, i na samotnou práci, po které můžete s uvolněnými emocemi a s hlubokým vhledem pokračovat dál na své stezce lidského i duchovního rozvoje.

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)