Diagnostika

Začínáme diagnostikou a určením vašeho problému, zátěže, onemocnění či traumatu.

Je to velmi podstatná část celé následující terapie, protože se budeme celou dobu držet zcela konkrétního druhu vaší zátěže, problému, onemocnění. Nemá smysl řešit pohromadě 3 nebo 5 různých témat, ale řešit je postupně a do úplného uvolnění a zdolání každého z nich (po stránce primární příčiny).

V rámci terapie HAP se hovoří odborně o tom, že jdeme řešit váš engram (případně postuláty s ním spojené). Co to znamená?

Krátce: engram – je pamětový záznam o události, která v sobě obsahuje ohrožení přežití (psychickou nebo fyzickou bolest), a s tím spojený stav zúženého vědomí. Engramy jsou tedy jisté záznamy událostí v minulosti, které nás (při svém znovuoživení) mohou ovlivnit a na nás působit.

V těchto „engramech“ rozlišujeme primární a sekundární. Rozdíl je v tom, že první z nich mají zdroj bolesti přímo ve vás (v této nebo v předešlých inkarnacích), zatímco ty druhé jsou jen „odvozené“, jsou vyvolány (restimulovány) jen určitou připomínkou těch prvotních.

V rámci diagnostiky se musíme domluvit, jaké je znění a zadání problému, který se pak v asociativní řetězení ukáže v řadě engramických událostí vaší minulosti.

Nemůžeme si jen říci, např. trápí mě strach; bolí mě noha; nedaří se mi v životě… To jsou hodně abstraktně a neurčitě položená zadání. Naopak pracovat se dá, pokud si je zpřesníme: „Mám dlouhodobý neurčitý strach z hadů“ ; „Vrací se mi bolest kotníku“ ; „Nedaří se mi udržet si trvalý vztah, partneři mne opouštějí“.

V ránci diagnostiky je někdy třeba prozkoumat i tzv. postuláty. Postuláty jsou znovuoživené (restimulované) výroky ze starších engramických událostí, jimiž se člověk (často nevědomě) řídí. Projevují se podobně jako tzv. posthypnotická sugesce (pozn. s hypnotickými metodami ale HAP terapie nepracuje!).  V životě je člověk často opakuje v určitých situacích. Zde ale nesou velký podíl na tom, jak se chová naše psychika a čím se řídí.

Příklady postulátů jsou např: „Tohle nikdy nedokážu!“ ; „Jsem ten nejhorší!“ ; „Nikdy se neuzdravím!“ ; „O tomhle už nechci nikdy slyšet! ; „Nechci už nic takového nikdy vidět!“ ; „Všichni mi jen ubližují!“ ; „Jsi jako tvůj otec!“ ; „Tohle nikdy nikomu nedovolím!“. Platnost takovýchto postulátů může působit i přes několik inkarnací, duch si takové „nastavení“ často v sobě nese.

Je velmi podstatné takové postuláty v diagnostice (nebo během terapie tam, kde se objeví) terapeuticky zpracovat podobně důkladně, jako celé engramy. Tím přestanou na tělo a psychiku člověka dopadat a vracet se mu.

Součástí diagnostiky (nad rámec HAP) může být jednak celkový stav klienta na fyzické a psychické úrovni, rodové a rodinné zátěže (pokud o nich chce hovořit), případně stav jeho energetických center (čaker) a dalších úrovní jeho života. V terapii HAP ani PNTh ale nejsme primárně psychologové, abychom si dlouze povídali o všem možném a hledali (mentálně) možné souvislosti. Jsme tu od toho, co nejrychleji přikročit k samotnému určení problému a práci na jeho systematickém vyřešení = dojití k výsledku abreakce (úplného odreagování zátěže) a katarze u klienta. V rámci terapie se stejně všechny podstatné body odhalí samy.

Součástí terapie se může stát i druhý okruh jevů a zátěží, který souvisí s cizím vlivem na vás. Zde se nabízí celá škála možností. Od různých kleteb a magických počinů (většinou nevědomých jedinců), až po cílený způsob, jak vám chce někdo „otrávit život“. Patří sem i způsoby, jimiž vám chce nějaká duše, se kterou jste se dobře znali v minulosti, něco připomenout, nebo si na vás vymoci určitou satisfakci za újmu, kterou jste jí (dle jejího náhledu) způsobili. Spadá sem i působení zbloudilých duší (které po odchodu a smrti fyzického těla neodešli do (božího) Světla a působení duší „přivtělených“ (do jemných úrovní tělesna a působícíh i na psychiku). A samozřejmě práce na jejich odvedení od klienta, nejlépe do (božího) Světla.

 

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)