Duchovní město Agam Des

První duchovní  město, kde bychom se na chvíli zastavili, nese název Agam Des. Bývá často označováno jako hlavní duchovní město. Jeho lokalizace je nad horami Hindúkuše, poblíž hory Tirich Mir, která svojí výškou 7600m patří mezi nejvyšší hory světa. Nachází se ve Střední Asii na hranicích Kašmíru a Afganistánu. Jeho jméno znamená “nepřístupný svět”, kterým skutečně je. Nejen tím, že je skryt ve vzdálené divočině, ale také proto, že je obtížně jej navštívit právě tak jako Šambhalu. Nebudu zde příliš rozvíjet zápisy z knih, které o tomto místě referují, ostatně moc jich není. Raději zmíním něco málo z přímých zkušeností, které s tímto místem zatím máme.

Agam Des je (mimo jiné) místem, kam míří velká část entit z jiných planetárních soustav a jiných dimenzí, pokud se chtějí “aklimatizovat” pro dovolený pobyt na úrovni planety Země. Je zde řada duchovních mistrů, kteří rádi pomohou s věcmi, které se týkají pro nás velmi obtížně řešitelných záležitostí. Mezi takové může patřit například vliv mimozemských bytostí v dávné minulosti či v současnosti, různé stopy vlivu astrálního znečištění a traumatizující působení na lidský organismus, psychiku i duši. Jak jsem se měl možnost při svých návštěvách na úrovni duše nahlédnout, je zde obrovská knihovna (na jemnohmotné úrovni) v podobě zvláštních svitků a disků, zápisů o civilizacích vesmírného prostoru. Každý, kdo je toho na duchovní úrovni schopen a požádá o povolení ke vstupu, může po schválení pobytu požádat o informace o civilizacích galaktického i inter- galaktického života. Samozřejmostí je ale to, že tyto informace bude využívat s moudrostí a ve prospěch všech bytostí. Egoistické ambice a pouhá slídivost zde nemají co pohledávat. Do této oblasti duchovních měst lze nasměrovat i bytosti, které lze na úrovni astrálního aspektu života považovat za zbloudilé či nedostatečně připravené pro pobyt na Zemi. Obecně lze takovou pomoc považovat za svého druhu světelnou službu. Součástí odpovědnosti za osud Země je také pomáhat bytostem, které se na Zemi, (ať už svojí chybnou orientací či záměrně), dostanou do potíží nebo činí (chtěně či nechtěně) problémy bytostem Země. Je velká škoda, že informace o takovýchto možnostech pomoci zatím v rámci hodnověrných a ověřených zdrojů v komunikačních médiích nemají prostor. Pokud by někdo požadoval ve věci duchovních měst prokazatelnou jistotu jejich výskytu, je k tomu potřeba vlastních zkušeností a tedy absolvování takové návštěvy duchovního města.

Naše zkušenosti s duchovním městem Agam Des nám opakovaně umožnily zjistit, že některé otázky “cizích vlivů”, které řeší duchovní bytosti v Zezirathu, lze účinně spojovat s odborníky z Agam Des. Patří mezi ně světelná léčení, kde je třeba najít a eliminovat určitý negativní vliv, který si duše, psychika či tělo daného člověka nese ke své škodě celé věky. Jsou to různé vlivy černo-magických praktik, démonická aktivita astrálních bytostí atd. Na řadě míst oblasti jsou zářivé pyramidální stavby vždy se specifickým účelem pro ozdravení a harmonizaci. Někdy je velmi vhodné, pokud se u klienta vyskytují závažné obtíže z kontaktu s neznámými vlivy “negativity”, obracet se nejen na duchovní specialisty ze Zezirathu, ale také právě do Agam Des. Ovšem ohledně pomoci je jasné, že klient má sám volbu, zda chce v takových traumatizujících vlivech pomoci. Zde bychom měli ještě pro úplnost uvést, že aktivita veškerých duchovních měst je propojena s Nejvyšším zdrojem, my bychom řekli s absolutní úrovní boží. Nejde tedy o něčí subjektivní plán pomáhat, ale o skutečnou pomoc z duchovního zdroje. Také žádný z božích archandělů zpravidla neodmítá pomoci v souhře s těmito duchovními městy. To platí právě tak o bódhisattvech, ostatně hojně se na aktivitách samotných měst podílejících (např. Šambhala, Agam Des, Sat Dhan ad.).

Ukázka z kapitoly o uchovních městech z naší nové knihy Duše a její svět, díl II.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)