Stewart Swerdlow – mapa vlivů astrálních civilizací

Milky Way Galaxy

Zdroj mapy:
 http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_galactichistory01.htm

 

Výše uvedená mapa zobrazuje vývoj civilizací (podle Stewarta Swerdlowa) v rámci soustavy naší galaxie Mléčné dráhy. Jak je z ní vidět, původní domovskou oblastí byla oblast LYRY a později VEGY. Další štěpení vlivů směrem k planetě Zemi si může čtenář přečíst v angličtině, na výše uvedené adrese zdroje mapy.

Připojuji za sebe jen určité pochybnosti o zobrazení některých vlivů na civilizace a období planety Země. Některé z nich neodpovídají zkušenostem, které jsme se ženou a některými dalšími terapeuty učinili při exteriorizaci do úrovní a oblastí, které jsou zde popsány.

Předně, působení Draco (drakonů) v době civilizace Lemurské se mi jeví jako jednostranné a zavádějící. V období Lemurie byla na Zemi řada vyspělých bytostí, která učila tehdejší, postupně se do fyzického tělesna zakotvující pozemské bytosti některým zákonitostem. Bylo zde předáváno určité poznání z vyšších sfér a některé nauky (např. o zhmotňování a odhmotňování, práce s živlovými esencemi a elementy ad.). Již v těchto dávných dobách, které můžeme uvádět v milionech let, byla realizována mise duchovní dimenze z duchovního království Šambhaly – jež se nachází ve stavu Sjednocení, boží Jednoty (nikoli samozřejmě z pozemské pozdější Šambhaly). 

Další uvedený vliv je spojování období civilizace Atlantidy s Nordickými Plejáďany. Z naší praxe odstraňování traumat klientů z tohoto období plyne, že vlivů v Atlantidě bylo mnohem více. Svoje mise zde realizovali Sírius ASírius BOrionAlfa CentauriAndromedaPlejády a mnohé další. Poslední destrukce kontinentu Atlantidy sice byla převážně lidským dílem, ale dílem, které nevhodně a manipulativně použilo informace při práci s energií (násobení skrze krystaly). A svoji odpovědnost na tom jistě nesou i vlivy a působení Síria a Orionu. Ostatně finální podoba Atlantidy byla zcela pod vlivem černých mágů (Synů Belialu, jak o nich píše Edgar Cayce), a snaha zmocnit se území Lemurie se velmi podobala dnešnímu konfliktu Západu a Východu (USA+Západní země a RUSKO+Čína). Jestliže východní civilizace Lemurie byla tradičně silně propojena se Síriem (symbolika hadů a Nágů), pak Atlantida ve své poslední fázi zcela podlehla válečnictví, mocichtivosti a černé magii dobyvačných vojsk, tak příznačné pro aspekty Orionu a Draco. 

Ohledně vlivu Síria A na civilizaci starých Hebrejců a Egypta – i zde bylo vlivů vícero. Je pravda, že civilizace Síria A rozvíjí především aspekt mystérií, která ve starém Egyptě nalézáme. Ovšem k nim se připojují mnohem temnější vlivy magické v podání AnnunakiSíria B a Orionu. Ohledně Hebrejců je situace složitější, ale spojitost směrem k podobným vlivům jako u starověkého Egypta zde je. 

Poněkud zarážející je také jednoznačný vliv civilizace Sírius B skrze Tibet. Doménou Síria B je zejména snaha o zásahy a experimentování s lidským organismem, určité “lékařské” a “biologické” experimenty a práce skrze jemnohmotné implantáty. Přesto, že ve starém Tibetu existovala řada projevů šamanské černé magie, byla zde i magie bílá. Postupně, vlivem zejména buddhistických mistrů tato převládla. Navíc se Tibet stal i místem velkého rozvoje duchovních praxí meditace a kontemplace. To by se dalo přičíst zejména tomu, že se do prostoru Tibetu začali inkarnovat duchovně realizovaní mistři z mnohem vyšších než astrálních úrovní. 

Ohledně působení Arkturu (Arkturiánůběhem období starověkého Říma nevím přesně kam Swerdlow míří. Arkturiáni se nacházají v úrovních nad-astrálních, tedy v “duchovně sjednoceném stavu” a jejich projevy jsou spíše na úrovni “kolektivního duchovního vědomí – propojnosti”. Jejich krédem je tudíž zbytečné nezasahování, ctění svobody volby a rozhodování, a tím vývoje. Jsou schopni pomoci tomu, kdo se na něm obrací. jejich úroveň se pro lidi může jevit jako oblast andělů. Dále pak – působí v oblasti koridoru pro duše, které jdou do vyšších oblastí Světla, do úrovní, které jsou výše než astrální 4D. Nevím tedy, jaký by měl podle Swerdlova být jejich vliv ve starověkém Říme, který byl snůškou všemožných a většinou zcela astrálních vlivů, sektářství a mocichtivosti?

Celkově je mapa Stewarta Swerdlova jistě cenným materiálem k dalšímu prozkoumávání a ověřování vlivů, které se promítaly (v rámci naší galaxie) do dnes jen obtížně zviditelňované historie Země. Jak správně uváděl Rudlof Steiner, za proces zvědomování a nalézání odpovědnosti vlastním já jsme zaplatili ve většině ztrátou starých schopností jasnozřivosti a mimosmyslových schopností duše.

Na závěr by snad mohla zaznít hypotetická otázka čtenáře tohoto článku: Nač vlastně zkoumat tyto údajné vlivy z astrální úrovně jiných civilizací? K čemu je to dobré? A neměli bychom se raději inspirovat Buddhou, Kristem či úrovněmi bódhisattvů a archandělů? Tato otázka mi přijde zcela na místě. Dá se na ni odpovědět i takto: každá bytost a duše ve vesmíru má šanci se zdokonalovat, každá duše prochází vývojem sebeuvědomování vlastního záměru, konání, vlastní “světelnosti”. Pokud nebudeme přihlížet k vývoji a vlivům výše zmíněných civilizací, jak můžeme jako pozemšťané pomýšlet na účast v širším životě naší galaxie, či dokonce za jejími pomyslnými hranicemi nebo v úrovni vyšší, duchovně sjednocené? Snad mají někteří z nás tendenci si myslet, že je meditace či kontemplace “vystřelí” navždy a “na věčnost” za veškerou dualitu. Ano, to se na chvíli může zdařit. Dokud ale nedojde k plnému a dlouhodobému sebeuvědomování se v Jednotě, v poznaném a realizovaném “osvíceném” stavu, dokud nebudou opuštěny a rozpouštěny naše vlastní návyky duality, dokud se v nás budou rozevírat nůžky polarity boje dobra se zlem – díky našim emocím, nepochopením a nelásce – těžko můžeme někoho přesvědčit, že jsme zcela dospěli do duchovní i bytostné celistvosti.  

Komentář k autorovi mapy, Stewartu Swerdlowovi. Na internetových stránkách Orgo netu: http://orgo-net.blogspot.cz/2012/08/stewart-swerdlow-projekt-montauk.html uvedeno:

Stewart Swerdlow, je výjimečný člověk a jasnovidec, hovořící 10-ti jazyky. Byl součástí projektu Montauk, po celou dobu jeho existence. Projekt zahrnoval paranormální zkoumání a zneužívání lidských schopností, cestování v čase, mezidimenzionální komunikaci, hyperprostorové poznávání pratypů a mnoho dalších oblastí. Steward nebyl součástí masové manipulace a kontrole mysli, jakému je vystavena celá dnešní populace, ale na straně druhé však byl součástí drastických experimentů. Po zrušení projektu nadále využívá svou schopnost pozorování energetických polí, z nichž se skládá celý svět. Má i další neuvěřitelné schopnosti, které také využívá. Ve své práci nadále pokračuje a s narůstajícím celosvětovým publikem, jsou jeho názory, informace a zkušenosti více respektovány a uznávány. Pokud budete studovat jeho práci, hodně vám to otevře cestu k pochopení pozadí světa i funkce paranormálních schopností.

Více informací najdete na jeho stránkách www.expansions.com a v jeho knihách, které jsou zatím dostupné pouze v angličtině.
Doporučuji vše prostudovat. Je to skutečně velice zajímavý a hodnotný materiál na vysoké úrovni. 

Jeho články můžete nalézt například na českém serveru Matrix 2001 Jaroslava Chvátala a videa na youtube.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)