Kurzy a semináře 2019

Kurzy regresní terapie HAP

BRNO (Centrum Inaris, Štefánikova 98/27 – zastávka Hrnčířská)

Kurz regresní terapie HAP I. (základní): 28. 10. – 31. 10. 2019

Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu: pavel.sobek@gmail.com

Ubytování a strava na kurzech:

Brno: ubytování možno po domluvě na místě nebo v okolí za velmi příznivou cenu. Strava: je možno si nakoupit a využít lednice a kuchyňky (snídaně), dále pak po domluvě s čajovou od Centrem Inaris lze objednat kvalitní čaje, nápoje, toasty, zeleninové talíře atd. Jinak v blízkém okolí 5 kvalitní restaurací, i vegentariánských.

Doprava: čajovna Inaris leží přímo u zastávky tramvaje směrem z centra do Králova pole (tram 1, 6) – zastávka Hrnčířská.

Vykroč – inspirační semináře  

Centrum Květ života

Náměstí Míru 115 (1. patro)
666 01 Tišnov

Praktické celodenní semináře hlubinně inspiračních a progresivních přístupů a technik.

ŘÍJEN – LISTOPAD – PROSINEC
Sobotní celodenní kurzy a semináře (workshopy):
Připravil jsem pro vás sérii tematických kurzů a seminářů (workshopů) v okruzích témat regresní terapie, progresní hlubší seberozvoj, řešení témat lidského zdraví lidského těla, psychiky, vědomí a lidské duše.
Mohou sloužit vám osobně, ale také vašim blízkým a rodině.
Během kurzů bude v přestávkách možnostech odborných konzultací pro vás.
Cena každého jednotlivé semináře či kurzu je 700 Kč.
V ceně je zahrnuto i skriptum k danému tématu a certifikát o absolvování odborného semináře.
V říjnu, listopadu a prosinci vždy v sobotu od 8.30 hod. do 18.30 hod. (s obědovou pauzou).

Sobota 26.10. 

HARMONIZACE PĚTI ŽIVLŮ PRO NAŠE ZDRAVÍ 

Na tomto sobotním semináři se budeme věnovat teorii a zejména praxi toho, jaký prospěch či škoda může plynout z neznalosti vnitřního temperamentu a vlastní živlové charakteristiky (převahy ohně, vody, vzduchu, země a éteru – jemné prostornosti). Podíváme se na živlové rozdíly v tělesnu, psychice a temperamentu dítěte a dospělého. Společně si projdeme mapu harmonizace a dvě základní osy vyrovnávání v živlové harmonizaci.
Budete mít také možnost si sami vypracovat vlastní otestování živlové charakteristiky pro sebe a své blízké.

Sobota 2.11. 

SCHOPNOSTI 1

(Uzemnění a Nebeská brána; práce s úrovní první a sedmé čakry)

Na našem sobotním celodenním semináři se zaměříme na oblast a vztah dvou „protilehlých“ energetických ohnisek (čaker), prvního a sedmého. Praktickým způsobem budeme sledovat, jak hladce nebo komplikovaně se jimi v životě vážeme s pozemským životem a s nebeským světem, a  co z toho pro nás a naše blízké plyne. Co to znamená být ukotven v první čakře, a co to značí být přístupný a přijímající v sedmé čakře (Korunní). A jaká témata našeho těla, psychiky a duše s k tomu vážou.
Dále pak, jak souvisejí s našimi vztahy, s prosperitou a hojností, s ukotvením a radostí ze života, s důvěrou v sebe a v nebeské přesahy?

Sobota 9. 11. 

SCHOPNOSTI 2

(Brány života, domova a kreativity)
Na tomto sobotní semináři se budeme věnovat našemu vlastnímu nastavení cítění a vůle v oblasti energetických ohnisek – druhé a třetí čakry, a jejich role v utváření našich vztahů k sobě a ke druhým. I v těchto oblastech má smysl hovořit o našich schopnostech a naopak důvodu jejich nerozvinutí. Ukážeme si na příkladech z regresní terapie, v čem je tato oblast důležitá a jak můžeme harmonizovat a uzdravit „stará zranění“. V mnohém se budeme prakticky dotýkat oblasti rodiny, partnerských a rodinných vztahů, rodu a širšího života s druhými ve společnosti. Povíme si o tom, jak může být důležité v této oblasti nenechat se manipulovat, energeticky vykořisťovat, nehrát roli agresora nebo oběti. Ukážeme si funkce přední strany obou čaker, které reagují ke druhým nastavení cítění a vnímání často nepřiměřeně, a zaměříme se i na zadní, zádovou stranu, oblast reagování svojí vůlí.
V závěru budeme mít možnost si udělat krátký osobní test, jak na tom v rámci těchto oblastí sami jsme, jak reagujeme.

Sobota 23. 11.

TEORIE A PRAXE BDĚLÉ REGRESNÍ TERAPIE
Na tomto sobotním semináři se budeme věnovat metodě Hlubinné abreaktivní psychoterapie, která patří mezi regresní terapie.
Seminář může posloužit i jako možná příprava na stupně odborných kurzů regresní terapie HAP 1, 2, 3.
Ukážeme si, jak teoretické nezbytné základy metody, tak především to, na základě čeho je tento druh terapií tak účinným pro odstranění traumat a problémů v oblasti těla, psychiky, a pro řešení našich reakcí v partnerských a rodinných vztazích. Budeme zde mít také praktickou ukázka z aplikace této metody a možnost odborných konzultací. V závěru si ukážeme, jak můžeme nežádoucím jevům předcházet a jak může regresní terapie pomáhat v každodenním životě, a jak ji doplňuje terapie progresní, obrácená směrem k naší budoucnosti.

Sobota 30. 11.

JAK POROZUMĚT A VNÍMAT DĚTSKOU DUŠI?

Toto sobotní setkání a seminář bude hlavně zaměřen na svět dětské duše, a na to, jak na něj často jako dospělí reagujeme. Mnozí z nás možná pozapomněli, že dětská duše nefunguje na stejném nastavení jako je tomu u dospělých. Mnozí jsme přešli do hodně racionalizované a praktické polohy, ke které nás současný svět nutí. Dítě ale nepoužívá tolik sféru běžného ego vědomí, o to hlouběji se dotýkají věci a reakce dospělých jeho úrovně duše. Malé děti dokáží ještě velmi dobře vycítit lidský charakter, lze je snadno v jejich důvěře zranit a napáchat určité škody.
Na semináři si povíme, jak lze s úrovní dítěte v této oblasti komunikovat k jeho prospěchu. Jak se dají „traumat“ duše uzdravit, a jaké jsou zákonitosti tzv. postulátů, které mohou citlivou dětskou duši (ale i dospělého) zasáhnout.
Budeme vzcházet zejména z odborné publikace „Duše a její svět“, kterou jsme spolu s mojí ženou před pěti let vydali.

Sobota 7. 12.

SCHOPNOSTI 3

(Srdeční oblast a krční energetické centrum)
Na tomto celodenním sobotním semináři se ocitneme v samotném středu, „jádru“, nitru člověka. Budeme se intenzivně věnovat dvěma „energetickým branám“, které nám umožňují nejen s druhými na všech úrovních komunikovat, ale především se dostávat k sobě samým, ke svým hlubším potřebám lásky, sebevyjádření, citlivosti – ale také si nastavit hranice a meze tam, kde by se nás druzí snažili využívat a zneužívat. Ukážeme si příklady z praxe v rámci regresní terapie HAP a také se budeme společně věnovat cvičením, které nám umožní lépe tyto dvě čakrové brány poznat. Všimneme si, jak reagují ve své přední hrudně-krční strany, a jak v oblasti zadní. Z neharmonického přivření nebo naopak nevhodného přílišného otevření plynou často některé naše obtíže, které se pak projevují i tělesně (somatizují se) či psychicky. Proto se zaměříme i na prevenci nežádoucích jevů v těchto životních ohniscích.
Na semináři bude možnost odborných konzultací, zejména k probíranému tématu.

Sobota 14.12.

DUCHOVNÍ PODSTATA ČLOVĚKA – PEVNOST VŮČI NEGATIVITĚ A STRACHU

Tento seminář naplníme tématem, které je dnes možná aktuálnější, než kdy dříve. Má člověk kromě tělesné a psychické roviny také duchovní podstatu? Jak ji lze vytušit a otevřít se jí? Je to cesta bezpečná, nebo na ní jsou i nástrahy? Co vyplývá z možnosti dívat se na život jako na vtělení, tedy inkarnaci a pro jakou zkušenost si do života vezdejšího chodíme?
Pokusíme se společně nahlédnout „za oponu“ a ukázat si, jaké metody pro poznávání duchovní podstaty člověka máme a jak fungují.
V druhé části si pak přiblížíme, jak silnou ochranou je vnímání vlastní duchovní podstaty vůči „negativním jevům a působením“ druhých, jak funguje prověření lidské duše a zkoušky, se kterými se setkáváme a neměli bychom je odmítat.
Zmíníme se také o tom, co se skrývá za již prokázanými jevy telepatie a vycítění hlubší podstaty a charakteru druhého, jak jich nezneužívat, ale naopak je brát jako rozšiřující součást vnímání našich životů.

Sobota 21. 12. 

HLUBINNÉ INSPIRAČNÍ TERAPIE A RADOST Z VLASTNÍHO ROZVOJE

Při našem již téměř vánočním setkání se budeme věnovat metodám hlubinně inspiračních terapií, které rozvíjejí náš potenciál směrem dopředu, k progresi. Řada z nás může v sobě dávat přednost smysluplnému vytváření vlastní budoucnosti, objevování a realizaci svého vnitřního potenciálu. Potřebujeme k tomu často jen určitou vhodnou a nám přiměřenou INSPIRACI, jistý průvodcovský krok. Každý máme v sobě řadu svých „světů“, a přece pozemsky obýváme všichni Zemi.
Ve mnoha praktických ukázkách si ukážeme, jak fungují v člověku tzv. osy harmonizace (je jich celkem pět, pozn.: můj přínos k progresním metodám současnosti), a jak nám mohou s naším seberozvojem schopností a potenciál v nás samých pomoci.
V závěru bude nabídka udělat si malý předvánoční průhled, v čem bychom se mohli do nového roku rozvinout a jak lépe využít svých darů a předností k radosti sebe i svých blízkých.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)