NEW Terapie budoucnosti

I v terapeutických metodách se rodí a budou rodit i nové přístupy ke zdraví.

Mnozí školení psychoterapeuti docela často zůstávají ve starém paradigmatu. Bývá ovlivněno modelem a přístupem k “nežádoucím projevům” v rovině zdraví těla a psychiky. Setrvávají v podstatě na materialistických pozicích lékařské vědy. Spíše výjimečně se snaží rozvinout a pracovat s úrovní lidské duše jako s něčím konkrétním. A téměř vůbec se nevěnuje pozornost spolupráci s úrovní lidského a hlavně Božího ducha.

Terapie budoucnosti je vlastně propojením dvou úrovní cest a kurzů – PROGRESKY  a CELOSTKY.

PROGRESKA – její náplní je zdravé vykročení, neboli vědomé tvoření a konání vlastní budoucnosti. Zároveň je ale třeba se vyvarovat “lpění na budoucnosti” a nepodlehnout určitým astrálním svodům v oblasti závislosti, pýchy a nepropojenosti našich úmyslů s celkem, se Zdrojem života. Cesta progresní terapie poukazuje především na to, jak změnit rizika našeho svévolného )luciferského) prosazování se, a namísto toho volit spolupráci v rozmanitosti spolupráce na celku života.

CELOSTKA – přímá cesta seberozvoje v celistvé rovnováze těla, psychiky, duše a Ducha. Tato linie nepěstuje ezoteriku v žádném smyslu, je naopak přirozeně pozemsko-duchovní spiritualitou. Pracuje se v ní cestou čisté duchovní inspirace a propojení s Bohem (a nebeským královstvím) na principech exteriorizace (viz heslo a odkaz zde), ale zároveň ukotvení v čistě pozemských výzvách života. Klíčové je zde znovunastolení rovnováhy mezi svobodou vůle (nikoli ale svévolí) a citovostí k sobě, světu, Bohu – Cesta celistvé harmonizace.

Celostka je kurz zaměřený zejména na teorii a praxi vnitřní i vnější harmonizace. Týká se jak našeho zdravého uzemnění, práce s harmonizací toku životní síly (odstranění bloků), práce se srdeční čakrou a také propojení k nebeskému Zdroji.

Pro mne je v tématu těchto kurzů a terapií (JIŽ PŘÍTOMNÉ BUDOUCNOSTI) zásadní porozumět tomu, že vady a šrámy na lidské vůli a charakteru (obojí se zásadně dotýká oblasti lidské duše a ducha, tzv. vyššího vědomí) naprosto zásadním způsobem ovlivňují trvalé zdraví psychiky i těla v mnohých oblastech.

Je to patrné jak v lince karmických zátěží (v rodu, ale také individuálně). Jde o silné témata odpojení od hloubky a základu sebe sama, a také odpojení od Božího Zdroje života.

Řadu metod s terapií budoucnosti mohu sdílet v určitých náčrtech (obrázek), ale komplexní metodu práce představuji ve svých skriptech pro tento typ kurzů a terapeutických setkání, které pořádám a lektorsky vedu.

Zde alespoň video rozhovor pro Příznaky transformace + určitý náčrt, ze kterého vycházím. První kurzy tohoto modelu budou probíhat v Hotelu Hrazany od července 2021. Přihlásit se lze skrze google formulář zde:

Přihlášení na kurzy Ostromeč

 

dav

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)