Materiály ke kurzům Ostromeče

Zde naleznete některé ukázky ze skript ke kurzům a nákresy…

Obr. 1 Nákres postupné proměny z pasivního životního přístupu k postoji nejdříve inspirovanému (rád se nechám inspirovat) až k aktivní tvorbě vlastního úspěchu a radosti z postoje a konání inspirátora. 

 

Obr. 2 – nákres přístupu k vlastní minulosti, přítomné situaci a budoucnosti. Máme možnost být opět buď pasivní (trpně podstupovat minulost, strpět přítomné a trpně se podvolit budoucímu) – anebo zvolit aktivní přístup: odstranit působení traumat a bloků v minulosti, proměnit svoji přítomnost a tím zasít i tvořivé změny radosti a naplnění do budoucna

 

Obr. 3 Nákres pro Celkovku – Celistvou hlubinnou cestu. Na nákresu jsou načrtnuty úrovně bytí člověka a to, jaké otázky a postoje jsou s jednotlivými vrstvami spojeny.

dav

 

 

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)