Inspirační terapie

INSPIRAČNÍ TVOŘIVÝ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP 

Inspirační metody a kroky, kterým se na seminářích a v individuálních setkáních věnuji se týkají vždy konkrétní přínosné změny a uplatnění našeho tvořivého potenciálu. Tato tvořivost může být prospěšná jak v oblasti vašeho zdraví tělesného či psychického, může také rozproudit životní síly a elán do života. Její podstatou je aktivace tvořivého proudu, který v sobě již potenciálně máme.

V krátkosti se dá říci, inspirační přístup v životě čerpá z ochoty se posunout, změnit svůj přístup k věci nebo člověku a odhodlat se konat. Otevírá a obohacuje nás v přijímání a dávání. Pomáhá nám růst, sílit, být odolnějšími, zdravějšími a radostnějšími.

V roli terapeuta a průvodce inspirující životní změnou není mým přáním, ani záměrem, činit Vás závislými na radách, postupech či promluvách. Přeji si, aby ve vás samých zesílil proud inspirace a určování si toho, jak s životními změnami sami naložíte.  

S každým, kdo se již odhodlal rozvinout se v inspirační cestě roste má radost a vděk dobru, které nám tento rozvoj umožňuje.  Zde v krátkosti uvádím příklady z inspiračních terapeutických postupů:

 

TERAPEUTICKÉ INSPIRAČNÍ POSTUPY

  • prvním z kroků je ukázat si okruhy, kde si přejete vlastní rozvinutí (oblast tělesného či psychického zdraví, vztahy, tvoření díla, realizace v pracovních aktivitách)

  • společně se budeme věnovat plánu tohoto vašeho individuálního rozvoje skrze inspiraci

  • zmapujeme konkrétněji případné překážky a omezení, které Vám dosud v rozvoji bránily a budeme se věnovat jejich odstranění

  • samotné inspirační terapie pracují s určitými osami lidského potenciálu a s naším vnitřním vyvážením, rovnováhou. Zde si ukážeme prakticky, jak jste na tom s rozložením v rovinách: citlivost x vůle k prosazení; uzemnění v realitě x otevření se tvořivosti; vaše životní síly a nakládání s nimi x oslabení; rovnováha vašich mužských a ženských vnitřních kvalit (a mnohé další).

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)