GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Odesláním přihlášky / kontaktního formuláře uděluje zájemce o studium, kurz, seminář nebo individuální služby Pavlu Sobkovi, IČO 88837670 , se sídlem Kpt. Jaroše 4, Jihlava, PSČ 58601 (dále jen „Pavel Sobek“), souhlas se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla), na dobu neurčitou – do jeho odvolání, za účelem zasílání pozvánek na akce pořádané Pavlem Sobkem, souvisejících s pořádanými akcemi a semináři.
Zájemce o studium, kurz, seminář nebo individuální služby prohlašuje, že byl/a řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů*, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou z jeho strany poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Pavel Sobek, IČO 88837670 , se sídlem Kpt. Jaroše 4, Jihlava, PSČ 58601 jako Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
– osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
– důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
– při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
– Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních
údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
– Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
– Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Pavel Sobek | pavel.sobek@gmail.com | +420 724800566 | IČO88837670 | Bankovní spojení: 279912049/0300

Mgr. Pavel Sobek

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)