Blog PJS,  DUCHOVNÍ INSPIRACE,  Regresní terapie

Kompletní struktura kurzů HAP I., II., III. a kurzů PNTh

Struktura kurzů Hlubinné abreaktivní psychoterapie vychází přímo ze specifických oblastí a témat, kterým v teorii a praxi HAP věnujeme pozornost.

Kurzy HAP I. jsou také někdy označeny jako “základní”, protože poskytují nezbytný základ pro terapeutickou regresní práci. Vycházíme z odborných skript Psychoterapie I. a Teorie osobnosti zakladatele a hlavního učitele HAP Ing. Andreje Dragomireckého. V prvních dnech kurzu se důkladně seznámíme s teorií a funkcemi psychiky, s tím, jak se tvoří bolestné události ve stavu zúženého vědomí, a jejich časové stopy, co jsou to řetězce engramů a jak s nimi pracovat. Dále se více dozvíme o podstatném rozdílu mezi “vzpomínáním” a “asociačním vybavováním si”, a jaký léčebný efekt vybavování si engramů přináší, a jak dochází k abreakci, katarzi (trvalému odreagování traumatu). Větší část kurzu je věnována samotné praxi pod vedením lektora.

Kurzy HAP II. bývají označovány jako “pokročilá úroveň HAP”, vycházející z knihy Andreje Dragomireckého Psychoterapie II. Kurz se zaměřuje na odbornou práci na úrovni ducha – zejména pak na identifikaci a odvádění tzv. přivtělených duší, práci na dálku, odstranění negativních vlivů entit či působení někoho v negativním smyslu. Budou také zmíněna duchovní města a možnosti exteriorizace v terapeutické praxi, což bude podrobněji rozvinutou v kurzech HAP III.

Kurzy HAP III. bývají označovány jako “speciální”. Je v nich kladen důraz na rozvinutí některých témat z kurzů HAP I. a HAP II. – zejména na práci a pomoc v okruhu negativních (astrálních, magických) vlivů na klienta či terapeuta, rozlišení těchto vlivů po stránce jejich zdroje, možností a zájmů. Velká pozornost je také věnována tématu vlastní ochrany terapeuta a klienta. Mezi další probíraná témata patří metody exteriorizace (vytělesnění) s terapeutickými a poznávacími důvody, návštěva léčebných duchovní měst (v nebeském rozměru) ve prospěch klienta. Samostatným tématem HAP III. je komplexní práce s úrovní charakteru lidského ducha, s vlivem nectností a negativních emočních stavů v terapeutické práci, ale i v běžném životě. K tomuto kurzu budou také k dispozici odborná skripta, jejichž jsem autorem.

Kurzy PNTh jsou speciální oblastí péče, rozvoje a průvodcovství lidského ducha. Jsou v nich probírána “duchovědná” témata a velký důraz se klade na samotnou vnitřní (duchovně pomocnou) praxi. Hlavním pilířem je pak jasné rozlišování principů a způsobů vlastních pro určité duchovní oblasti, které určuje to, jak na nás určité bytosti v nich žijící působí. Velká pozornost je vedena k rozlišování tzv. oblastí se způsobem jednání “dualitního” (pozemský, astrální světy) a na možnosti projít do sféry “sjednocenosti”, Jednoty. Ukážeme si v praxi, jak lidský duch může spět k pročištění v úrovni charakteru a jak může být postupně i pečovatelem a průvodcem sobě i druhým.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)