Blog PJS

Ve službách pseudo-gnoze rozvratu?

Tento krátký článek se zaobírá těmi současnými (nejen ezoterickými) trendy a přístupy, které sledují z různých rovin silná témata ODHALENÍ.

Ptáme-li se, “čeho odhalení”, dostáváme pohotovou odpověď gnostickou či spíše pseudo-gnostickou. Vše (nebo téměř vše!) v tomto našem životě, světě a jeho historii je NEPRAVDIVÉ, či lépe řečeno: to jedině PRAVÉ a PRAVDIVÉ je před námi skrýváno, manipulováno, zatajováno. Jak snadno dovodíme, jsme na stejné lince, jako řada počinů v oblasti tzv. konspirační. Konspirace, stejně jako pseudo-gnostika “odhalení” není však zárukou žádné pravdy samotné.

Člověk nemusí jít ani “oficiální” mediální cstou, ani jen přejímat slepě protilehlé bojovné pojetí konspirační. I “konspirace” má svá rizika v umanutém pronásledování “oficiálních nepravd”, které ale může zkončit také u pouze částečných vlastních pojetí a polopravd. Aby mohla “konspirace” vůbec být možnou, musí mít nad čím oficiálním “konspirovat”. Pak to někdy bývá trošku alternativní Pyrrhovo vítězství. Namísto tvorby a kreativity inspirovaného ducha se noříme do stok a kanálů “podsvětních říší” a hledáme čirost křišťálové oblohy, marně.

Právě tak nemusí ve jménu svatého boje, (třeba proti oné zlé, utajující římské katolické církvi), se všemi pseudognostickými bludaři (a že se jich dnes vyrojilo!) dojít ke skutečnému poznání a Pravdě. Pravda je těžce vydobitou cestou ducha mezi extrémy, iluzemi a šálením. A nikdo s nesprávnou a nelaskavou motivací a záměrem se jejího šatů nedotkne.

Máme tu dnes chanellingové a informačně energeticky stahující “objevitele”, kteří pro veškeré své stahování utajovaných informací o Ježíši a jeho údajné dynastii, o svátosti “kněžky” Máří Magdaleny (např. Hana SAR Blochová, anebo novognostický kněz Tau Malachi), “o mimozemšťanech mezi námi”, o egyptských mysterích “znovuoživených” pro každého dnešního adepta ezotericky sepsané příručky, pro kde koho… kde co.

Vsadil bych boty, že cílem není nic méně, než se pokusit dokázat, že Bible je podvrh, zlí Židé nás vodí za nos, a Ježíš buď neexistoval, nebo byl mimozemšťan, nebo byl (i se všemi svými žáky) knězem egyptské magie…

Tito novodobé astrální mudrcové a vštci nevidí a nevnímají, jak jim astrální entity a měsíční zrcadlení bůhvídkud kalí jasnost úsudku jejich ducha. Jaká pochybná show z toho pouze vzniká a množí se.

Přitom zřejmě zdaleka nejpodstatnější je v těchto věcech hlavní důvod a plod takového “odhalovacího” počínání. Je jím sebe-zaujetí, pýcha objevitele a autora objevného psisku, jenž píděním se “v tajných archívech”, v jakémsi umanutém snažení, vykřikuje svá fantaskní zjištění. Jako by tu člověk lehce zaslechl onu Luciferskou pýchu a svod. Smysl má jediné – sesadit to, co je zatím sdíleno (a jakožto “oficiální” je nutně prý nepravdivé! už tímto oficiálnem) ve prospěch toho, co oni objevili nebo si “stáhli” z informačních polí. Kdeže by tu byla pochybnost, jestli si s nimi někdo umně astrálně nehraje na slepou bábu. A tak namísto svatého města tří náboženství Jeruzalémě jsme nyní vzývání k mystický objevů u kdejaké homole, zvané pyramida, kde jsou “tajnosnubné energie” a našeptávající hlasy nanebevzatých mistrů.

A plod takových snažení? Poněkud tajnosnubná a teatrální zvolání o OBJEVU tisíciletí, o tom, “jak asi nikdo před nimi na to nepřišel”. Když tyto chanellující filuty porovnáte s celoživotními díly Platóna, Órigéna nebo sv. Tomáše Akvinského, (které oni nyní jedním šmahem vlastně svými “objevy” diskvalifikují!), nevyjde nám více než snůška domýšlivost a ezoterní drzost.

Přínos pak můžeme brát snad jen v tom smyslu, že současní “gnosticizmující objevitelé” nastolili některé otázky, které ale vůbec nemusejí znamenat, že našli také přesné a pravdivé odpovědi. Zvláště ne, pokud věci neobjevili sami na úrovni ducha, ale nějakým měsíčním zrcadlením v pseudo-akáše a jejích “hlasů” ve své hlavě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)