Přímé a nepřímé “ezoterické” metody

David Newbatt – Archangel Michael

Již delší čas dávám dohromady určitý pohled na tzv. nepřímé ezoterické metody.

K tomuto tématu se druží řada disciplín současného “ezoterického okruhu”. I v českém prostředí se objevují knihy, které se zaměřují na práci s kyvadlem (v nižším a vyšším smyslu). V namíření (nejen) na duchovní světy a různá provázání s nimi je to například Detzlerovo duchovní léčení SRT. Ohledně toho, jak získávat informace z jemnohmotných světů je tu práce Alexandra Svijaše Jak získávat informace z jemnohmotných světů.

Mezi “nepřímé” ezoterické metody patří dále většina forem věštění (pozn. je dobré zvážit, kolik dnešních “knežek” a “mágů” věštby má skutečně za sebou nějaké čisté zasvěcení do mystérií v dávné minulosti, a kolik z nich si na zasvěcence spíše hraje /neb si jimi přeje být!/). Pak jsou zde metody astrologické, které mohou být velmi odborné a v mnohém spolehlivé (ve svých rámcích, konány skutečnými specialisty oboru), ale také ty patří mezi metody nepřímé.

Ohledně práce s virgulí, běžné práce s kyvadlem či s automatickou kresbou je třeba si říci, že velmi záleží kdo a jak jich používá, a kam jsou jeho mysl – ego, duše nebo duch zaměřeny. Možnost ovlivnit tyto “uhadování” může být značná, pokud se na dotyčného přilepí nebo do jeho energetického pole vstupuje některá silnější astrální entita. Ta se může (nerozpoznána) honosit všemožnými falešnými tituly, dokud ji nepřistihneme u manipulace a jak se říká “nekápne božskou”.

Další část nepřímých metod tvoří oblast spiritismu, oblast různých forem channelingu a práce s  transem. I zde je situace velmi zvláštní. V rámci spiritismu tu máme třeba školu Alana Kardeca, nebo obsáhlou práci brazilského spisovatele a média Chico Xaviera (filmová verze Náš domov) a mnoha další.

V rámci chanellingu máme jeho “mistry” v rámci transové diagnostiky a vhlížení , jakými je třeba Edgar Cayce. Dále z moderní literatury transovního chanellingu (s poskytnutím svého “těla” jiným duchům a entitám třeba Deryla Anku (pro bytost, která si říká Bashar), Jane Robertsová (s obřím materiálem bytosti zvané Seth), celý Kurz zázraků Helen Schucmanové, Hovory s Bohem Donalda Walshe a mnohé další. Z moderní doby tu máme například Sanayu Roman (s bytostmi Orinem a DaBenem), poselství Kryona od Lee Carrolla nebo práce Jeshua skrze Pamelu Kribbe a Geritta.

Po odborné stránce existují i velmi komplexní díla věnovaná mapování chnellingu, která vyšla u nás. Například od zmíněné Sanayi Roman Chanelling, Iona Klimo a Pamely Heathové Průvodce posmrtným životem nebo komplexní analyticky odbornou (neutrální) práci Richarda Gilíka Moderní channeling a jeho tajemství.

Proč jmenuji tyto metody jako ezoterické “nepřímé”?

Většina těchto metod pracuje buďto s pomůckami a nástroji, anebo se změněným stavem vědomí (transu). Pokud se týká věšteb a dalších možností “průhledu”, je zásadní situace, kam a kdo se dívá. Pokud pracujeme na běžné úrovni ega, je naše zištění spíše uhadováním a spekulováním naší mysli. Pokud pracujeme výše (což může být úroveň naší duše), pak se pohybujeme už v poli mezi pozemským a astrálními světy.

Drtivá většina těchto “doteků vyššího světa” má povahu, která se dá přirovnat kčarovnému přísvitu Luny, jemnému svitu tajuplných a přízračných vod zpráv a poselství z jiných světů. Podobá se zrcadlení v přísvitu. Odborně se také hovořívá o tzv. měsíční mediumitě (více o ní jednak v duchovědě Rudolfa Steinera, anebo v článcích slovenského odborníka Emila Páleše nebo R. Sulíka). Pro její charakterizaci můžeme použít schopností duše v její cítivosti, (ženské) přijímající pasivitě, zrcadlení. Jejím typickým stavem může být i astrální cestování a měsíční imaginace. V ní se také ke slovu dostávají bytosti nižšího (pozemského) astrálu a astrálních světů duality. Podíl pravdivosti zpráv věštěných nebo prostě přijímaných z této úrovni je v otázce pravidovosti velmi širokým spektrem.

Jiná rovina, která se sice nedá považovat zcela za nepřímou, ale přesto není většinou “vyrovnaná” je umožnit astrálním a jiným bytostem (a entitám) nevtěleným, nebo vtěleným v jiných oblastech, použít tělo média, v něm se rozprostřít a skrze ně dávat rady, poselství, diktovat knihy (Jakub Lorber) atd. Zde je bytost převahy v horním světě a vchází “měnit náš svět” tím, že pouze používá vybrané jedince. Každý si může o etice a motivaci této intervence, o jejích důvodech udělat svůj názor.

Pokud se budeme bavit o protiváze těchto metod, je jí přímá duchovní komunikace a s ní spojená aktivita ducha. Ten nikomu vládu nad jakoukoliv složkou (tělo, psychika, jemnohmotné obaly, duše) nesvěřuje a vystypuje za sebe samého. Buduje si prací na sobě (hlavně v úrovni strachů, bolestných zranění, přesunu od nectností ke ctnostem) základ takový, aby byl schopen postupně sám poznávat. To nevylučuje “spolupráci” a učení se od vyspělejší duchovní bytosti, ale nikdy ne na principu “použití” dotyčného. V úrovni jednoty (Vyšší Dévačhen, duchovní města těchto úrovní, bytosti nebeské hieraarchie Nebeského království) podle mé dosavadní zkušenosti jsou schopni sdělovat přímou cestou a komunikovat velmi přímo (pokud se k nim dotyčný adept v čistotě záměru obrací).

Protlačovat do našehosvěta nějaká urychlující poselství nemají andělé, archandělé, ani další bytosti království neebského zapotřebí, postačuje jim nabídnout připravenému inspiraci a pomoci mu aby sám jasné zřel, cítil, podílel se. Tento způsob bývá (u Rudolfa Steinera, Emila Páleše, R. Sulíka, Karla Funka ad.) zván sluneční jasnozření. Jeho správcem je lidský duch sám. Jeho kvalita je oproti měsíční mediumitě více mužským aktivním projevem. Chová se jako Slunce, které si svítí na svoji cestu samo. Nepoužívá odrazů, ani uhadování. Zří a snaží se chápat a milovat. Poznávat v pozemském světě, v elementárním světě, v úrovních astrálních světů a konečně i v úrovni Dévačhenu a Království nebeského. Průvodci tohoto lidského ducha se k němu chovají rovnoprávně a nechávají plně na jeho tázání, přímé komunikaci a záměru, kam jej cesta povede. Rada je tu vždy jen inspirací, nikdy ne tlakem a prosazováním se. Jednota Božího Království toto nepotřebuje, a duch sám vlastně také ne.

O této kvalitě více příště…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error

Zaujaly Vás mé webové stránky? Sdílejte je s ostatními. :)